Kiest Douwe Bouma voor het pluche?

ZWOLLE - In de Statenvergadering van woensdag 22 januari zal Douwe Bouma uit Geerdijk als burgerlid bij de Provinciale Staten van Overijssel worden geïnstalleerd. De Provinciale Staten kennen naast de Statenleden burgerleden die het woord mogen voeren tijdens de commissievergaderingen. Burgerleden dienen wel, net als Statenleden, de eed of gelofte af te leggen.

Douwe Bouma heeft jaren ‘achter de schermen’ gewerkt om de belangen van inwoners en hun leefomgeving te behartigen. 

Douwe was actief steunfractielid van de PvdA-GroenLinks in Twenterand. Daarnaast kunnen mensen hem kennen van de Stichting ‘Kant nog Wal’, waar hij namens de bewoners aan kanaal Almelo – De Haandrik voorzitter en woordvoerder was rondom de schades aan de huizen. Ook heeft hij menig fractie op gemeentelijk-, provinciaal- en landelijk niveau ondersteund met zijn kennis over natuur, milieu en landbouw.
Douwe Bouma staat voor schone lucht, een groene gezonde leefomgeving, een eerlijke verdeling van geld en macht en zorg voor iedereen. Niemand die uitgesloten wordt, maar gaan voor een inclusieve maatschappij. Een Overijssel waar iedereen er toe doet en iedereen in de gelegenheid moet zijn om mee te doen. Waar duurzaamheid belangrijk is en sociaal, groen en samen centraal staan.
Aan welke portefeuilles Douwe gaat bijdragen zal binnen de fractie van GroenLinks nog nader uitgewerkt worden.

Tot zover een wel erg ronkend persbericht over de installatie van een burgerlid voor Groen Links, kennelijk ook opgesteld door Groen Links.

Je wordt er bijna wat verlegen van als je leest wat Douwe allemaal heeft gedaan. Ja, heeft gedaan, want dit persbericht is wat zijn voorgaande werkzaamheden betreft in de verleden tijd opgetekend. Hij 'was actief steunfractielid van de PvdA-GL' en hij 'was voorzitter van de stichting Kant nog wal.' Dat zou inhouden dat hij dus opstapt als voorzitter van Kant nog Wal terwijl dit proces nog volop loopt en de betrokken huizenbezitters nog niet weten, wat hen allemaal te wachten staat. Dit voortijdig opstappen zal hem zeer waarschijnlijk door de betrokkenen niet in dank worden afgenomen en je vraagt je af of deze installatie niet had kunnen wachten tot het moment waarop er meer duidelijkheid was voor de gedupeerde huizenbezitters. Het moment is dan ook op z'n zachts gezegd ongelukkig gekozen en hier en daar wordt al gefluisterd dat hij het zinkende schip verlaat. Die vergelijking kun je echter op dit moment niet trekken, maar als het persbericht de juiste situatie weergeeft stopt hij dus wel als belangenbehartiger van een groot aantal gedupeerden op een cruciaal moment. Kennelijk valt het voorzitterschap van deze stichting niet te combineren met een burgerlidmaatschap, mede omdat er sprake kan zijn van belangenverstrengeling.

Het is echter een keuze die hij op persoonlijke titel maakt, maar dat het moment van deze keuze vragen oproept valt niet te voorkomen. Of is er niet goed nagedacht bij de opstelling van dit persbericht door Groen Links?


«   »