Valt carbidschieten onder een mogelijk vuurwerkverbod?

TWENTERAND - Carbidschieten op oudejaarsdag is een traditie die ook in Twenterand op veel plaatsen in ere wordt gehouden. Er zijn op papier wel enige beperkingen opgenomen, zo is dit niet toegestaan binnen de bebouwde kom en de eigenaar van de grond waarop deze activiteiten plaatsvinden moet hiervoor schriftelijk toestemming verlenen. Als 31 december op een zondag valt is het nog eens extra feest voor de schutters, want dan mag er in Twenterand zelfs twee dagen lang geschoten worden met carbid. De inhoud van de gebruikte melkbussen mogen zestig liter bedragen, maar ook in Twenterand is men heel creatief in het ontwerpen van het geschut en let men wat minder op de inhoud.  

Veel mensen hebben er echter plezier in en zetten deze traditie voort. Dat er ook een groep mensen is die daar wat minder begrip voor heeft valt niet te voorkomen, maar leven en laten leven zullen we maar zeggen. Alhoewel dat toch wat vreemd klinkt als je het over schieten hebt. Binnen de landelijke politiek lijkt zich nu echter een meerderheid af te tekenen die het afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen wil gaan verbieden, mede naar aanleiding van de gebeurtenissen rond de afgelopen jaarwisseling. Waarbij hulpverleners met knalvuurwerk en vuurpijlen werden bestookt bij de uitoefening van hun taken. Dat werpt de vraag op of carbidschieten nu wel of niet onder knalvuurwerk valt. Dat er sprake is bij het schieten met carbid van zeer harde knallen, waardoor de ruiten van huizen regelmatig in de sponningen rammelen is een feit en dat het voor overlast kan zorgen valt ook niet te ontkennen. Maar je kunt het niet of althans heel lastig gebruiken om hulpverleners af te houden van hun taken, het gooien met een melkbus valt niet mee.

Vooruitlopend op een mogelijke landelijke regeling willen de provinciale partijen Forum voor Democratie en de PVV het provinciebestuur van Overijssel oproepen zich hard te maken voor het behoud van carbidschieten als traditie. 

Volgens deze partijen is carbidschieten 'onlosmakelijk verbonden met de leefbaarheid op het platteland en in enkele steden van Overijssel'. De traditie draagt volgens hen bij aan de saamhorigheid tijdens de jaarwisseling en is relatief veilig ten opzichte van het afsteken van bepaalde soorten vuurwerk. Om de boodschap aan het provinciebestuur kracht bij te zetten, verwijzen de partijen naar de lijst van Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. In 2014 eindigde carbidschieten als vijftigste traditie in de lijst. De ingediende motie moet overigens nog besproken worden door Provinciale Staten.

Marcus Elzinga (GBT) is van mening dat deze oproep onzinnig is, want carbidschieten valt niet onder een landelijk vuurwerkbesluit, maar onder de Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV) van de individuele gemeenten. Twenterand kan voorlopig gewoon blijven schieten, want er is geen meerderheid om dit via een wijziging in de APV te gaan verbieden.


«   »