Van ‘Lokaal meldpunt huishoudelijke hulp’ naar nieuwe Twentse werkwijze

TWENTERAND - Eind 2017 opende GBT een ‘Lokaal Digitaal Meldpunt Huishoudelijke Ondersteuning’. Dit naar aanleiding van de honderden bezwaren en klachten van hulpbehoevenden, mantelzorgers en medewerkers van thuiszorgorganisaties over de wijze waarop (her)indicaties tot stand kwamen. GBT vatte de vele - vooral (soms schrijnende) negatieve - ervaringen samen in een rapport met aanbevelingen hoe het beter kan. Dit heeft geleid tot een nieuwe succesvolle werkwijze in Twenterand, want 0 bezwaren en klachten tot zover.

Zo succesvol dat de werkwijze ook in de rest van Twente wordt ingevoerd. Op zich een mooi, maar ook opvallend resultaat want het komt niet zo vaak voor dat een initiatief van een lokale partij overgenomen wordt door andere gemeenten. 

Het valt allemaal wel mee”, zo werd de gemeenteraad in 2017 menigmaal voorgespiegeld door het toenmalige college. Om er vervolgens bij te vermelden dat “… de hulpbehoevenden of mantelzorgers anders maar de gang naar de bezwarencommissie moesten maken.” Welnu, die gang werd gemaakt. Maar liefst 206 bezwaren en klachten werden ingediend, een kwart van het totaal. GBT wilde weten hoe dit kwam en opende een meldpunt via social media. Duizenden inwoners staken hun mening niet onder stoelen of banken, honderden inwoners deelden hun persoonlijke ervaringen en gaven suggesties ter verbetering. Deze suggesties nam GBT mee in haar aanbevelingen en leverde een rapport in bij het college.

Aanvankelijk werd er niets mee gedaan. Het werd ter kennisgeving aangenomen, om maar weer eens aan te geven hoe toen met onze (kwetsbare) inwoners werd omgegaan. Maar na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werd alles anders. GBT-wethouder Mark Paters heeft bij zijn aantreden direct werk gemaakt van de aanbevelingen uit het rapport. Moest ook wel, want niet veel later zouden de nieuwe (her)indicaties starten. Nu, na zo’n 200 (her)indicaties, kan de balans worden opgemaakt. Het blijkt dat de nieuwe werkwijze als prettig wordt ervaren, ook al krijgen hulpbehoevenden niet altijd exact het aantal uren wat ze voor ogen  hebben. Maar de manier waarop de gesprekken verlopen wordt gewaardeerd. Men heeft echt het gevoel dat er geluisterd wordt naar hun verhaal.

Dit verrast GBT niet, want de keukentafelgesprekken en communicatie daaromtrent wordt nu uitgevoerd naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rapport. Zo is het taalgebruik in brieven vereenvoudigd en begrijpelijk. Met dank aan het Taalpunt
Andere verbeteringen: bij een keukentafelgesprek met een zorgconsulent is, naast de hulpbehoevende, nu altijd een mantelzorger of cliënt-ondersteuner aanwezig. Samen wordt gekeken naar mogelijkheden in eigen netwerk en naar vrije toegankelijke voorzieningen waar gebruik van gemaakt kan worden. Voor deze gesprekken wordt meer tijd genomen dan voorheen, om bijvoorbeeld onjuiste verwachtingen in ondersteuningsuren te voorkomen. Indien gewenst gaat de uren- toekenningsbrief daarna niet alleen meer naar de hulpbehoevende, maar ook naar de mantelzorger of cliënt-ondersteuner.

Fractievoorzitter Marcus Elzinga: “Een mooi resultaat, bereikt door gebruik te maken van ‘de stem van onze inwoners’ en degenen die medewerking hebben verleend aan het Lokale meldpunt (o.a. voormalig GBT-volksvertegenwoordiger Sandra Abbink). Dankzij hen is er een goed inzicht ontstaan hoe het anders en beter moet. Het verdient een compliment hoe de gemeentelijke consulenten dit nu uitvoeren.

Niettemin zullen we nooit 100% tevredenheid bereiken, want hoe graag we ook willen, mensen persoonlijk helpen exact naar hun wensen is onbegonnen werk en onbetaalbaar.”

 

RAPPORT Lokaal Digitaal Meldpunt Huishoudelijke Ondersteuning 2018

«   »