Leerplichtverslag 2018-2019 roept vragen op

TWENTERAND - Op grond van artikel 25 van de Leerplichtwet brengt het college van burgemeester en wethouders jaarlijks verslag uit aan de gemeenteraad over de ontwikkelingen, het gevoerde beleid en de resultaten op het gebied van de handhaving van de Leerplichtwet en Kwalificatieplicht.  Zo ontvingen wij het Leerplichtverslag van de gemeente Twenterand over het schooljaar 2018-2019. Hierin is te lezen dat Twenterand bij elkaar opgeteld 5.891 leerplichtige (5 - 16 jaar) en kwalificatieplichtige leerlingen (16 - 18 jaar) telt, die voornamelijk onderwijs genieten in het primair en voortgezet onderwijs. Hier zijn de verzuimmeldingen met ruim 11% gedaald. Ook het totaal aantal vrijstellingen van leerplicht daalt. 

Goed nieuws, zou je kunnen concluderen. Maar voor wie inzoomt op de meest kwetsbare leerlingen, die van (speciaal) basisonderwijs, ziet een forse stijging van 1 naar 11 vrijstellingen (op een totaal aantal van 14 leerlingen). Reden van de vrijstelling: lichamelijke of psychische ongeschiktheid van de leerling [artikel 5 lid a]. Het verslag kunt u hieronder inzien. 

Leerplicht Jaarverslag 2018 2019

GBT stelt de volgende vragen: 


«   »