Nog dit jaar kun je bij Harwig ook een rondje draaien

DEN HAM - Een rondje geven kon altijd al bij Harwig, maar nu kun je er binnenkort voor de deur ook een rondje draaien. Tijdens het debat op locatie van 7 november 2019 in Den Ham, is het onderwerp rotonde bewust niet aan de orde gesteld, hoewel het wel het onderwerp was dat bij de inzenders voor de onderwerpen duidelijk op nummer 1 was geplaatst. De reden was dat je een broedende kip niet moet storen en op dat moment waren er nog geen handtekeningen gezet voor de benodigde vierkante meters grond, maar de gesprekken hierover waren op dat moment wel in volle gang. Doordat de gemeente nu zelf hierover een persbericht naar buiten brengt lijkt er weinig meer in de weg te staan om nog dit jaar met de aanleg van deze rotonde te kunnen beginnen.

In het persbericht staat dat het college deze rotonde gaat aanleggen, maar dat zal wel laat aanleggen moeten zijn en deze rotonde komt op de kruising van de Smitstraat en de Marleseweg in Den Ham. Hiervoor is het nodig om in totaal 114 m2 grond aan te kopen. Inmiddels is overeenstemming bereikt met de drie grondeigenaren en is de aanleg van de rotonde weer een stap dichterbij. De laatste voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

 Wethouder Bart-Jan Harmsen kan niet wachten tot de rotonde er is: “Dit verkeersknelpunt is voor veel weggebruikers een doorn in het oog. Als de rotonde straks klaar is, zal dat een flinke verbetering qua verkeersveiligheid betekenen.” De wethouder prijst de medewerking van de drie grondeigenaren: “De welwillendheid om mee te werken aan het mogelijk maken van deze rotonde was groot.”

Twee eigenaren hebben de verkoopakte voor de grond die nodig is voor aanleg van de rotonde reeds ondertekend. Bij de laatste eigenaar bevindt zich dit proces in de afrondende fase. Naast de grondaankopen moet er ook een afwijking van het bestemmingsplan plaatsvinden om de rotonde mogelijk te maken. Hiervoor is een omgevingsvergunning nodig. Deze is op 3 december 2019 verleend.

Een jarenlang gekoesterde wens komt hiermee eindelijk in vervulling en weer kan er een onderdeel van de politieke bucketlist worden geschrapt.


«   »