Stil, maar duidelijk protest op de Brink

DEN HAM - Dat een groot aantal Hammenaren het niet eens is met het besluit van het college, handelsonderneming Dekker geen toestemming te geven om zes keer per jaar puin te breken op zijn locatie in het buitengebied van Den Ham is niets nieuws. Dat heeft men al een aantal keren duidelijk gemaakt.

Dat er inwoners zijn die wel achter dit collegebesluit staan, is ook bekend, maar zij laten zich minder zien en horen. Zeker bij een onderwerp dat zoveel emoties losmaakt, is dit ook wel enigszins te begrijpen. Maar de voorstanders lijken duidelijk in de meerderheid te zijn, hoewel je daarbij niet alleen af kunt gaan op de hoeveelheid reuring, zoals bijvoorbeeld nu op De Brink.

Inmiddels is het besluit van de Raad van State over het bestemmingsplan buitengebied onherroepelijk geworden en dat maakt de situatie voor Dekker er niet makkelijker op. Maar een partiële herziening van het huidige bestemmingsplan is nog steeds mogelijk, dus de voorstanders voor het verlenen van een vergunning voor Dekker geven de moed niet op en doen dit deze keer in de vorm van een stil protest op de historische Brink in het centrum van Den Ham.

Overigens heeft de adviseur van Dekker het bureau Cumela, dat tijdens de vaststelling van het bestemmingsplan in 2018 wel een aantal wijzigingen voor Dekker kon realiseren, kennelijk gedacht dat zes keer puinbreken per jaar voor Dekker in deze wijzigingen zaten opgesloten. Dat blijkt nu echter een behoorlijke vergissing, met voor Dekker grote gevolgen. 

De zwarte Piet voor de weigering van het verlenen van een vergunning wordt door de actievoerders neergelegd bij GBT, zoals duidelijk valt op te maken uit de spandoeken. Al een aantal malen is er politiek over deze kwestie echter gedebatteerd en dat men het niet met elkaar eens is over deze zaak is een understatement. De door de oppositie ingediende motie heeft echter geen effect meer, nu de uitspraak van de Raad van State onherroepelijk is geworden. Als Dekker een partiële bestemmingsplan wijziging gaat aanvragen kan hem namelijk geen gedoogconstructie meer worden aangereikt tot aan het besluit in hoger beroep van de Raad van State, dat is nu een gepasseerd station. Zo'n aanvraag gaat echter veel geld kosten en gaat zeker een aantal jaren duren en zoals het er nu voorstaat lijkt de uitslag bij voorbaat vast te staan. Daar kan ook deze stille protestactie niets aan veranderen.

Is de zaak hiermee dan volledig afgedaan?

Nee, de oppositie (CDA, SGP, PVV en VVD) denkt dat er zeker nog kansen liggen om als gemeenteraad het college terug te kunnen fluiten omdat er een of twee fractieleden van de CU en GBT in een hoofdelijke stemming mogelijk toch voor Dekker zullen kiezen. Dat men in deze denkt aan fractieleden woonachtig in Den Ham, is niet echt verrassend. Want ieder raadslid moet bij een hoofdelijke stemming, figuurlijk gesproken, met de billen bloot. Overigens gaf GBT al aan, dat dit een vrij onderwerp is, maar dat bij een eerdere stemming al bleek dat de GBT fractie hierin niet verdeeld was. 

Of zo'n stemming er komt is echter nog maar zeer de vraag. De aanvraag voor een partiële herziening moet ingediend en betaald worden door Dekker en het bedrijf zal daarbij een eigen inschatting moeten maken over de kansen op succes. Vervolgens wordt de aanvraag ter inzage gelegd en daarna neemt het college hierover een besluit. Formeel is daarna pas de raad aan zet om van het collegebesluit wat te vinden, maar dan zijn we een aantal jaren verder en tot die tijd kan en mag Dekker dus geen puin breken. De partijen die het onbegrijpelijk vinden dat Dekker geen toestemming krijgt om zes keer per jaar puin te mogen breken op zijn locatie, beraden zich op dit moment of en welke mogelijkheden er buiten deze nog zijn om iets te kunnen betekenen voor Dekker. Dat het bestemmingsplan buitengebied onherroepelijk werd verklaard is namelijk een flinke streep door de rekening, niet alleen voor Dekker, maar ook voor de vier oppositiepartijen. 


«   »