CDA houdt vast aan plannen Vitaal Sportpark Het Midden

VRIEZENVEEN - Jan Kuilder, tot 1 maart 2020 nog fractievoorzitter van het CDA, gaf in de terugblik aan vast te houden aan de plannen met betrekking tot het Vitaal Sportpark Het Midden. Het zou hem verbazen als coalitiepartij CU, nu plotseling geen voorstander meer zou zijn van deze plannen. Fractievoorzitter Gerjan Smelt onderhield namelijk nauwe banden met de verenigingen die aan de basis van deze plannen staan en was een van de politieke kartrekkers. Uit een onderzoek, waar recent de resultaten van bekend werden, bleek dat de jaarlijkse structurele extra uitgaven voor de gemeente voor deze plannen tussen de 650.000 en 700.000 euro gaan bedragen. Het college gaf aan daar het geld niet voor te hebben, dus dat zou einde verhaal voor deze plannen betekenen. Want GBT neemt het collegevoorstel over, overigens had deze partij ook in maart 2018 al tegen dit onderzoek gestemd. Opvallend detail, dat huidig GBT fractielid Laarman, in maart 2018 als fractie Laarman nog voor dit onderzoek stemde. Hoe de CU hier nu in staat is niet bekend en daar kwam tijdens de terugblik ook geen duidelijkheid over, omdat Gerjan Smelt niet aanwezig kon zijn.

In januari van het nieuwe jaar staat dit onderwerp op de agenda van de raad en dan zal ook de CU in deze haar standpunt moeten bepalen. De reden dat het CDA zich niet neerlegt bij het collegebesluit is gelegen in het feit dat er alleen onderzoek is gedaan naar de bouw van het zwembad en de sporthallen en dat ook alleen daarvan de kosten in kaart zijn gebracht. Volgens het CDA is echter volledig voorbij gegaan aan de opbrengsten die er wel degelijk ook zijn als men de verbinding zoekt tussen sport en bijvoorbeeld wonen, werken, onderwijs, zorg en dienstverlening. Het maatschappelijk rendement in euro's uitgedrukt dat zo'n vitaal sportpark hierdoor kan opleveren is dus niet in kaart gebracht. Dat stond echter wel in het amendement dat 13 maart 2018 door CDA, CU, SGP en PvdA werd ingediend en vervolgens werd aangenomen. Alleen op basis van de kosten voor een zwembad en de sporthallen deze plannen in de prullenmand gooien en volledig voorbij gaan aan de grote mogelijkheden die er zeker zijn, ook financieel,  daar wil het CDA niet aan. Dit onderzoek had veel breder getrokken moeten worden. De verbinding tussen sport en andere beleidsterreinen moet dus volgens het CDA alsnog in kaart worden gebracht zodat er een echt gefundeerd besluit kan worden genomen. Dat daardoor de bouw van een nieuw overdekt zwembad weer wordt vertraagd is hieraan ondergeschikt. Met name de inpassing van zorg en zorgappartementen kunnen financieel grote voordelen opleveren volgens Kuilder, die van huis uit wat heeft met sport en het er dus niet bij laat zitten en de handdoek nog lang niet gaat gooien.


«   »