Prestatieafspraken moeten natuurlijk wel betaald worden

TWENTERAND - De gemeente Dinkelland, de gemeente Twenterand, woningcorporatie Mijande Wonen en de Huurdersraad Mijande Wonen werken intensief samen aan prettig, betaalbaar en duurzaam wonen in Dinkelland en Twenterand. Om dit te realiseren maken deze partijen voor vier jaar prestatieafspraken die ieder jaar worden uitgewerkt in concrete activiteiten. 2020 wordt het laatste jaar van deze afgesloten prestatieafspraken en eind 2020 worden er weer nieuwe afspraken voor een periode van vier jaar over de prestaties gemaakt.

“Wij vinden het belangrijk dat iedereen in onze samenleving een thuis heeft. Daarnaast hebben wij oog voor de leefbaarheid in buurten. Wij hebben aandacht voor huurders en woningzoekenden die in situaties zitten die om ondersteuning vragen. Ook moeten wij veel doen om klimaatdoelstellingen te halen. Dit alles kunnen en willen wij niet alleen doen. Daarom werken we samen met de beide gemeenten en de Huurdersraad' licht Melanie Maatman, directeur-bestuurder van Mijande Wonen toe. Of zij hier verkapt tevens een kerstboodschap uitspreekt richting de 'Oale Bouw' in Westerhaar, is niet bekend.

Bart-Jan Harmsen is wethouder Wonen in Twenterand: “Het belang van de gemeente Twenterand is dat er voor iedere inwoner een veilig, gezond en betaalbaar huis beschikbaar is. Ik vind het dan ook erg belangrijk dat we goed luisteren naar de inwoners. De samenwerking tussen Mijande Wonen en de gemeente Twenterand wordt steeds intensiever en beter, waardoor er ook concretere afspraken kunnen worden gemaakt. Dit alles om de woonomgeving van de inwoners van Twenterand te verbeteren”

Belangrijk aandachtspunt voor 2020 is het verbeteren van de communicatie door het gebruik van eenvoudige en heldere taal door Mijande Wonen en de gemeenten. Mijande Wonen laat weten dat de huurprijzen weliswaar zullen stijgen, maar dat de vaststelling van de huurprijzen wel eerlijker worden  bepaald. Zouden de prijzen in de vorige periode dan op een oneerlijke manier zijn vastgesteld?