Bebo Parket: Beantwoording gemeente is onjuist

VRIEZENVEEN - De beantwoording van de gemeente, op vragen van de PVV over de stroomvoorziening bij Bebo Parket, roept nieuwe vragen op. De gemeente gaf in haar beantwoording aan dat Bebo gebruik had kunnen maken van een noodstroomvoorziening om de wachttijd van 33 weken (!) te kunnen overbruggen.

Volgens Frans Bolier een van twee directeuren van het bedrijf klopt deze uitspraak volstrekt niet, want deze gevoelige machine waar het hier om gaat kan en mag helemaal niet op noodstroom draaien, omdat het kleinste spanningsverschil al grote schade kan toebrengen aan deze volledig geautomatiseerde en computergestuurde machine. Aggregaten, en dat houdt noodstroomvoorziening in dit geval in, kunnen voor deze machine dus niet ingezet worden. Ook zal een verzekeringsmaatschappij de schade in zo'n geval niet vergoeden. Ergo, de beantwoording van de gemeente is onjuist en bovendien onvolledig. In de politiek een doodzonde.

Bolier is op'n zachts gezegd not amused over deze onjuiste uitlatingen en veronderstellingen van de gemeente. Het brengt negatieve publiciteit, terwijl een telefoontje van de gemeente hierover helderheid had kunnen verschaffen. Of de PVV hier nog op gaat reageren is niet bekend, maar dat het extra vragen oproept, zoals in het bericht van De Twenterander op 19 december al stond te lezen, daar zal echt niemand van opkijken. 

Vragen PVV inzake Bebo Parket
PDF – 81,1 KB 166 downloads

«   »