Is de wethouder blij met een dooie mus?

TWENTERAND - Het persbericht was ronkend, want wethouder Martha van Abbema was blij met het behaalde resultaat. De deadline van het verlopen van verleende SDE subsidies wordt namelijk met een jaar opgeschoven en dat zorgde kennelijk voor feestelijke taferelen in het gemeentehuis. 

De verlenging is toegekend omdat het netwerk in Twenterand geen capaciteit meer heeft de duurzaam opgewekte energie aan het net terug te leveren. Maar is deze grote blijdschap over een jaar extra wel terecht?  Is hier geen sprake van blijdschap met een dooie mus?

Enexis, de netbeheerder voor Twenterand  geeft namelijk zelf aan dat er eerder in tien jaar moet worden gedacht dan in vijf jaar, voordat het netwerk de capaciteit heeft die noodzakelijk is om de plannen te kunnen realiseren en bovendien gaat dit enorm veel geld kosten, kosten die opgebracht moeten worden door de gebruikers. Dan lijkt de vreugde over een jaar extra toch echt wel wat overdreven. Maar mogelijk dat er volgend jaar opnieuw een oproep wordt gedaan als deze nieuwe deadline verloopt. 

Hieronder het persbericht van de gemeente Twenterand

TWENTERAND - Wethouder Martha van Abbema heeft met succes de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) opgeroepen om de deadline voor SDE subsidies te verlengen. Drie Twenterandse bedrijven waarvan de subsidie binnenkort verloopt, hadden de RVO verzocht om die deadline op te rekken en Twenterand steunt ze daar actief in. Van Abbema riep via een brief de RVO op om mee te werken: “In Twenterand zijn ondernemers bovengemiddeld gemotiveerd om te verduurzamen. Iedereen roept ook dat eerst alle beschikbare daken vol gelegd worden met zonnepanelen. De teleurstelling van onze ondernemers was dan ook erg groot toen de netbeheerder niet wilde aansluiten. Ik ben daarom buitengewoon verheugd dat de tweede kamer heeft ingestemd met verlenging van de subsidies met een jaar, waardoor verduurzaming van bedrijfspanden weer mogelijk is.”

Reden om uitstel te vragen is dat er te weinig ruimte op het energienetwerk is. Dat is lokaal, regionaal en nationaal een groot probleem en van alle kanten wordt aangedrongen op uitbreiding van het netwerk. Van Abbema zet zich daar ook actief voor in: “Bij de duurzaamheidsopgave hebben we iedereen hard nodig. Als er dan ondernemers met eigen initiatieven komen, dan moet je er wel voor zorgen dat zij daar de ruimte voor krijgen. Die ondernemers zelf kunnen daar natuurlijk niets aan doen. Zij willen heel graag zonnepanelen op hun daken leggen, maar kunnen niet. Wij moeten ze daarbij helpen en dat hebben we gedaan en dat zullen we ook blijven doen.” Ondertussen zijn er nog steeds gesprekken gaande met Enexis, “maar dat mag niet ten koste gaan van de subsidies voor deze ondernemers,” aldus de wethouder Duurzaamheid van de gemeente Twenterand.

Twenterand 2050 energieneutraal

In de afgelopen jaren hebben onze ondernemers subsidie bij de RVO aangevraagd voor ongeveer 17,5 MW te installeren zonnepanelen op bedrijfsdaken. Dit levert een flinke bijdrage aan de doelstelling van de gemeente Twenterand om in 2050 energieneutraal te zijn.


«   »