Verplaatsing winkels Linderflier naar locatie d’Oale Skoele

VROOMSHOOP - Volgens de PVV Twenterand gonst het in Vroomshoop van de geruchten dat de winkels aan de Linderflier verplaatst zullen worden naar de locatie van d’Oale Skoele. Geruchten die vervolgens ontzenuwd worden en dan toch weer de kop opsteken. Op de Facebookpagina van de Dorpsraad Vroomshoop-Geerdijk lezen we vandaag dat men steeds meer informatie krijgt waaruit de indruk ontstaat dat deze verhuizing daadwerkelijk gaat plaatsvinden.

Het klopt dat dit onderwerp al vaker voorbij is gekomen, ook binnen de politiek, maar eerder werden deze plannen door zittende gemeenteraden als onwenselijk aangemerkt, mede omdat er onder de winkeliers onvoldoende draagvlak voor te vinden zou zijn.  

De PVV heeft dit onderwerp weer op de kaart gezet en hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. In de inleiding geeft de partij aan dat veel inwoners zich zorgen maken over deze mogelijke verplaatsing vanwege o.a. de beperkte parkeergelegenheid, de toenemende verkeersdrukte, de hieraan gekoppelde toename van de verkeersonveiligheid, de kans dat ondernemers Twenterand zullen verlaten vanwege de mindere oppervlaktes enz. Ook zouden inwoners het jammer vinden, wanneer het plan daadwerkelijk boven de markt hangt en dat zij niet betrokken worden in dit dossier. Ook zijn er inwoners die waarde hechten aan de geschiedenis van de oude Kennedyschool en het pand een historische betekenis toekennen.

Opvallend dat de PVV niet de mening van de betrokken winkeliers hierin betrekt. Zij zijn in deze toch zeker geen onbelangrijke partij. Hoe dan ook de PVV wil weten hoe het nu precies zit met de status van ‘dit plan’ en heeft dan ook de volgende vragen:


«   »