SGP komt op voor het gemeentelijk ambtelijk apparaat

VRIOEZENVEEN - De SGP Twenterand heeft vragen gesteld over de centrumontwikkeling in Vriezenveen. Tijdens de behandeling van de begroting op 12 november j.l. heeft de SGP daar ook al aandacht voor gevraagd. Dit mede naar aanleiding van een persbericht over de oplossing die er komt voor de verpauperde Rabobank-locatie aan het Manitobaplein. De SGP heeft toen gevraagd naar de status van de centrumontwikkeling. Tot nu toe is de Raad hierover nog niet geïnformeerd. In de Tubantia van 19 november j.l. hebben we wederom over de verplaatsing van de Aldi kunnen lezen. Ook kreeg de Raad via de griffier een schrijven van de heer Bolte waar gesproken wordt over o.a. de ‘bestuurcultus’ in Twenterand en de Aldi.

Naar de mening van de SGP worden hier harde noten gekraakt, waar de honden geen brood van lusten en die om een reactie van het College vragen. Zowel een reactie over de kritiek die gericht is aan diverse geledingen in de gemeente als inhoudelijke kritiek waarover het gaat. De SGP vind dat dit doormodderen onderling zo snel mogelijk moet ophouden. Ten eerste worden mensen beschadigd en in zekere zin wordt het hele gemeentelijk apparaat in een kwaad daglicht gesteld. Omdat het ambtelijk apparaat zich publiekelijk niet kan verweren c.q. bestuurlijk kan verantwoorden. Vraagt dit om een reactie van de politiek bestuurlijk verantwoordelijken.

Hieronder leest de de vragen die de SGP heeft gesteld.


«   »