Aanscherping beleid sluiting drugspanden

TWENTERAND - De afgelopen jaren zijn er in Twenterand meerdere panden gesloten omdat er drugs werd verhandeld of geproduceerd. Ook heeft de burgemeester hiervoor officiële waarschuwingen afgegeven. Dit gebeurt op basis van het zogeheten ‘Damoclesbeleid’. Omdat in sommige gevallen mensen vervolgens opnieuw de fout in gaan, heeft de gemeente het bestaande beleid aangescherpt.

Er kan nu strenger worden opgetreden tegen drugshandel in en vanuit panden in Twenterand. Dit draagt bij aan het vergroten van de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente.

Er worden met het nieuwe beleid minder waarschuwingen afgegeven en eerder panden gesloten.
Ook kunnen panden nu voor een langere periode worden gesloten wanneer er een handelshoeveelheid drugs wordt aangetroffen of attributen om drugs te vervaardigen. Bij een eerste overtreding wordt een pand voor een periode van zes maanden gesloten. Uitzondering is wanneer harddrugs wordt aangetroffen bij bedrijfspanden, schuren en ander panden die geen woning zijn. Deze panden worden bij een eerste overtreding voor twaalf maanden gesloten. Met dit aangescherpte beleid kan drugshandel in Twenterand effectiever worden tegengegaan.

De productie, handel en het gebruik van drugs tasten de veiligheid, gezondheid en het woon- en leefklimaat ernstig aan. Daarom treedt de gemeente Twenterand hier in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie streng tegen op. Het moet volgens burgemeester Van der Kolk heel duidelijk zijn dat de productie van drugs en drugshandel absoluut niet getolereerd worden.