Rechtstreekse trein Enschede-Groningen kost 555 à 675 miljoen

ENSCHEDE/GRONINGEN - Voor de, ook voor Twenterand, niet onbelangrijke rechtstreekse treinverbinding tussen Enschede en Groningen is in elk geval een globale investering nodig van 555 tot 675 miljoen euro, want dat zijn de kosten van de aanleg van een de ontbrekende spoorlijn tussen Stadskanaal en Emmen.

Dat blijkt uit een onderzoek die de provincies Overijssel, Drenthe en Groningen hebben uitgevoerd naar de kosten van de Nedersaksenlijn. De uitgevoerde quick scan is een actualisatie van het rapport van drie jaar geleden waarin de financiële haalbaarheid van de aanleg van een spoorlijn tussen Emmen en Musselkanaal is onderzocht. Dit als onderdeel van een snelle verbinding via het spoor tussen Groningen en Enschede. De investeringskosten werden destijds geschat op 210 miljoen euro.

De nieuwe cijfers zorgen voor een zeer forse overschrijdingen van deze eerdere ramingen. De kostenverschillen worden met name veroorzaakt door de nieuwe eisen die worden gesteld aan overwegen, extra ruimte die nodig is voor de aanleg van hoofdspoorinfrastructuur, inpassing in het landschap (aankoop van gronden/gebouwen en bodemgesteldheid) en elektrificatie en mogelijk verbreding van de bestaande spoorlijn tussen Almelo en Mariënberg.

De Tweede Kamer heeft onlangs het Kabinet in een motie opgeroepen een onderzoek in te stellen naar de haalbaarheid van de Nedersaksenlijn en hierin ook de aansluiting voor goederen- en personenvervoer op de Bentheimer Eisenbahn mee te nemen.

Deze nieuwe gegevens wijken zodanig af van de eerdere ramingen dat dit in ieder geval de realisatie van de spoorlijn tussen Enschede en Groningen niet dichterbij brengt. 

Bron: De Roskam


«   »