Stapje verder in treinverbinding Enschede - Groningen

DEN HAAG - De voltallige Tweede Kamer heeft op initiatief van Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) dinsdagmiddag 3 december 2019 ingestemd met een haalbaarheidsonderzoek naar de komst van de Nedersaksenlijn, een spoorverbinding tussen Enschede en Groningen. Van der Graaf diende het voorstel in mede namens de coalitiepartijen CDA, VVD en D66. De partijen achte de komst van deze lijn van groot sociaal en economisch belang voor de hele regio. Deze zou niet alleen meer goederenvervoer opleveren en de drukke lijn Meppel - Zwolle ontlasten. De lijn maakt het bedrijven door een betere bereikbaarheid ook aantrekkelijker zich rond deze nedersaksenlijn te vestigen en/of niet te verkassen.

In het traject ontbreekt nog de verbinding tussen Emmen en Veendam. Ook de aansluiting voor goederen- en personenvervoer op de Duitse Bentheimer Eisenbahn - via Emmen, Coevorden, Rheine wordt in het onderzoek, dat voor de zomer nog duidelijkheid moet geven, betrokken. 

Ook voor Twente en dus ook Twenterand is deze verbinding cruciaal in de ontwikkeling van de regio Twente. Hiervoor is overigens eveneens de opwaardering van de N36 een must, daar zijn op korte termijn nog geen initiatieven voor te verwachten. De N35 heeft kennelijk nu de prioriteit, maar de lobby gaat door. In ieder geval is er weer een stapje gezet en nu is het afwachten op de uitkomsten van dit haalbaarheidsonderzoek.