Roswitha Uitslag nieuwe fractievoorzitter CDA Twenterand

TWENTERAND - Vanaf 1 maart 2020 zal Roswitha Uitslag-van Riggelen Jan Kuilder opvolgen als fractievoorzitter van het CDA Twenterand. Na 10 jaar actief te zijn geweest in de fractie van het CDA Twenterand heeft Jan Kuilder aangegeven een stapje terug te doen in de fractie. Vanaf 1 maart 2020 zal hij de voorzittershamer overdragen aan Roswitha Uitslag, die vanaf dat moment de CDA fractie zal gaan leiden. Aangezien Kuilder aan zijn derde raadsperiode bezig is en het, binnen het CDA, gebruikelijk is dat men na drie raadsperioden niet meer verkiesbaar is, heeft de fractie hierover aan het begin van de raadsperiode al goede afspraken gemaakt. Roswitha Uitslag, die inmiddels al een tijdje meeloopt, is dan ook klaar om het stokje over te nemen.

Daarnaast is het nu ook een goed moment voor een overdracht, omdat de sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester voor Twenterand  opnieuw wordt opgestart. Uitslag kan vanaf het begin van de opstart hierbij betrokken zijn als nieuw lid van de vertrouwenscommissie en is tevens het enige vrouwelijke lid van de commissie. De fractie heeft er alle vertrouwen in dat Roswitha Uitslag er klaar voor is om deze stap te kunnen maken en zodoende de nodige ervaring op kan doen. Jan Kuilder blijft voor het CDA Twenterand wel gewoon lid van de gemeenteraad en zal Roswitha, daar waar nodig is, blijven ondersteunen. Met de komst van Roswitha Uitslag heeft Twenterand weer een vrouw als fractievoorzitter in de Gemeenteraad. Ook is ze de eerste vrouwelijke fractievoorzitter van het CDA Twenterand.

Dit is het persbericht dat het CDA vanmorgen naar buiten bracht via de eigen site en twitterberichten en dat was om meerdere redenen best verrassend. Buiten het feit dat een wisseling van fractievoorzitter gedurende een lopende raadsperiode niet zo vaak voorkomt, was door het CDA aangegeven dat dit persbericht pas in de loop van de avond naar buiten gebracht zou worden. 

Kennelijk is de communicatie binnen het CDA niet helemaal optimaal.

Overigens is het voor het CDA Twenterand niet de eerste keer dat er gedurende een lopende periode van fractievoorzitter wordt gewisseld en dat de aftredende voorzitter aanblijft als raadslid. Eerder deed Jan Kuilder dit ook al, ten faveure van Henk Kerkdijk. Hij heeft hiermee dus al ervaring opgedaan. Overigens was Roswitha Uitslag nog niet betrokken bij de afspraken die hierover kennelijk al gemaakt zijn binnen het CDA aan het begin van deze raadsperiode. Op dat moment was  zij namelijk nog niet in beeld als raadslid voor het CDA. Zij kon pas toetreden tot de fractie nadat Henk Kerkdijk was opgestapt en Bertus Akse had afgezien om hem op te volgen. 

Zoals in het persbericht al is aangegeven is Roswitha de eerste vrouwelijke fractievoorzitter van het CDA en bovendien de enige vrouwelijke fractievoorzitter in de gemeenteraad van Twenterand. Of het vrouwen-quotum hier iets mee te maken heeft is niet bekend, maar dat horen we binnenkort wel van Roswitha zelf.


«   »