Wethouder doet na succesvolle mediation een stapje terug

WESTERHAAR VRIEZENVEENSEWIJK - De (oude) bewonerscommissie van de Oale Bouw heeft op 18 oktober j.l. besloten om de stekker uit de commissie te trekken en niet meer samen te werken met Mijande Wonen. Deze gebeurtenis is niet ongemerkt voorbij gegaan en ook de politiek heeft dit opgepakt en hoewel het in principe een zaak  is tussen huurders en verhuurder heeft dit geleid tot een stap van wethouder Bart Jan Harmsen in het kader van de zorgplicht en het welzijn van de inwoners, die wel degelijk onder de taken van een politiek bestuurder vallen. In het weekend van 19/20 oktober heeft de wethouder hierover al contact gehad met de directeur van Mijande Wonen en aangegeven dat hij een spoedoverleg wenste met de woningcorporatie en haar directeur.

Dit spoedoverleg heeft vervolgens op 23 oktober plaatsgevonden en in dat gesprek met de directeur van Mijande Wonen is er gesproken over de ontstane situatie in de Oale Bouw en heeft hij zijn zorgen hierover kenbaar gemaakt. Ook heeft hij aangedrongen om op korte termijn werk te maken van de sloop van de leegstaande woningen. In dit gesprek heeft hij tevens aangegeven dat hij graag met meerdere bewoners in gesprek wil om het met hen te hebben over de ontstane situatie in de Oale Bouw en het opstappen van de bewonerscommissie en dat hij graag zou zien dat daarbij directeur van Mijande Wonen, Melanie Maatman, aanwezig zou zijn. Deze aanwezigheid vond hij wenselijk vanwege het feit dat dan gevoelens en/of irritaties van bewoners gelijk met haar besproken konden worden. Harmsen is deze gesprekken op eigen initiatief gestart, want hij vond het belangrijk om zijn beeld van de ontstane situatie niet alleen te baseren op opvattingen en/of uitspraken in de media, maar pas een eigen mening te vormen, nadat hij de verhalen van meerdere bewoners had gehoord.

Op 23 oktober 2019 heeft hij in het openbaar aangegeven dat hij deze gesprekken zou gaan voeren en op 30 oktober is hij, samen met de directeur van Mijande Wonen, gestart met deze gesprekken. Verdeeld over 2,5 weken hebben er inmiddels diverse gesprekken plaatsgevonden met: 

-              Een aantal voormalige leden van de opgestapte bewonerscommissie;

-              willekeurig door de wethouder gekozen bewoners van de Oale Bouw;

-              bewoners van de Oale Bouw die hem persoonlijk hebben benaderd met het verzoek om met hem te praten.

Ook heeft hij met meerdere bewoners telefonisch gesproken.

Wethouder Harmsen geeft aan:  "Ik kan u mededelen dat ik deze persoonlijke gesprekken als intens, prettig en goed heb ervaren. De inhoud is zoals gezegd persoonlijk en zal ik, zoals u wel zult begrijpen, niet met de raad of anderen delen. Wel heb ik hierdoor een nog beter beeld gekregen van de op dat moment ontstane situatie en heb ik door die gesprekken ervaren hoe complex en verschillend de situatie per huishouden kan zijn. In deze gesprekken heb ik wel telkens het advies gegeven aan de bewoners om met Mijande Wonen in gesprek te blijven. Ook heb ik naar aanleiding van deze gesprekken mijn mening en beeld van de situatie gedeeld met de directeur van Mijande Wonen en geadviseerd om er alles aan te doen om te zoeken naar mogelijkheden om weer gesprekken aan te gaan met de bewoners."

Na de eerste gesprekken is er weer een nieuwe bewonerscommissie van de Oale Bouw opgestaan. De leden van de nieuwe bewonerscommissie hebben aangegeven weer het gesprek aan te willen gaan met Mijande Wonen met als doel om weer in gezamenlijkheid te werken aan een mooie toekomst voor de Oale Bouw in Westerhaar.

Op 26 november is er een eerste overleg geweest tussen Mijande Wonen en een afvaardiging van de bewonerscommissie. Het is een constructief en prettig overleg geweest waar de directeur van Mijande Wonen zelf ook bij aanwezig was.

Harmsen heeft meerdere malen aangegeven wat zijn rol als wethouder in deze kwestie is. Het is nu zaak aan Mijande Wonen én de bewonerscommissie om weer samen te werken en te bouwen aan een mooie toekomst waarbij een ieder met plezier en trots in de Oale Bouw blijft wonen of kan komen wonen. Om dit proces niet politiek te maken of te verstoren vanuit zijn kant, zal hij dan ook niet deelnemen aan overleggen van Mijande Wonen en de bewonerscommissie. Het is zaak voor Mijande en de bewoners om met elkaar aan de slag te gaan. Harmsen: 'Ik zal uiteraard dit proces vanuit mijn rol als wethouder blijven volgen en wens de nieuwe bewonerscommissie veel succes!'


«   »