Grotere rol muziekverenigingen in Twenterandse samenleving

Muziekverenigingen hebben een belangrijke maatschappelijke rol. Ze zorgen onder meer voor verbinding, ontmoeting en educatie. De gemeente heeft de vier muziekverenigingen in Twenterand uitgedaagd om hun rol te verbreden. De verenigingen gaan hiervoor samenwerkingsverbanden aan met maatschappelijke organisaties. Donderdag 28 november ondertekenden de partijen samen met wethouder Roel Koster een convenant. Dit moment werd feestelijk ingeluid met muziek van een ensemble van muziekvereniging Juliana Den Ham en zingende ouderen met dementie die onder begeleiding staan van Stichting Evenmens.

Wethouder Koster reageert enthousiast: “Het uitgangspunt is om alle inwoners van Twenterand actief deel te laten nemen aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Wij zien de muziekverenigingen hierbij als ambassadeurs voor onze nieuwe manier van samenwerken tussen het sociaal en cultureel domein. Ze zijn een belangrijke partner voor ons”.

Vitale verenigingen

Koster vervolgt: “Daarnaast willen wij graag dat de muziekverenigingen zich ontwikkelen tot vitale verenigingen. Daaronder verstaan we verenigingen die hun kwaliteiten niet alleen inzetten voor de eigen leden, maar ook voor de samenleving. Een vitale vereniging beweegt mee met de veranderende samenleving en zoekt samenwerking met andere partijen. Wij willen als gemeente graag samen met de muziekverenigingen verder werken aan deze doorontwikkeling. Participatie speelt daarbij een belangrijke rol. De verenigingen verbinden muziek met maatschappelijke vraagstukken”. 

Samenwerking

Bij de feestelijke ondertekening was ook de wethouder sociaal domein, Mark Paters, aanwezig. Ook hij heeft hoge verwachtingen: “Het effect van deze nieuwe samenwerking moet zijn dat de leefbaarheid en individuele ontmoetingen, ontwikkeling en ontplooiing van mensen toeneemt. Samen zorgen we voor actieve deelname aan de maatschappij en het lichamelijk, geestelijk en sociaal gezond zijn van onze inwoners”.

Fotobijschrift: Op de foto van links naar rechts: wethouder Roel Koster (gemeente Twenterand), Jolanda Bosboom-van der Veen (Stichting Muziekplatform Twenterand), Roelf-Jan Schipper (Stichting Muziekplatform Twenterand).

 


«   »