Gemeenteraad vrijwel op één lijn over toekomst Soweco

VRIEZENVEEN – In een ingelast raadsdebat heeft de gemeenteraad van Twenterand vanavond gesproken met de politiek verantwoordelijk wethouder Martha van Abbema over het dossier Soweco. Een onderwerp waar zes gemeenteraden in maart 2020 een besluit over moeten nemen. De zeven raadsfracties in Twenterand waren het over een aantal heel belangrijke zaken vrijwel eens, met hier en daar wel wat nuances.

Dat bleek vanavond in een ruim 2.5 durend raadsdebat waar alleen het onderwerp Soweco op de agenda stond. 

Er werd ingesproken door de ondernemingsraad van Soweco, door een lid van de raad van commissarissen van Soweco en een afgevaardigde van de vakbond FNV. De boodschap was weer duidelijk en week niet af van het rondetafelgesprek van woensdag 20 november j.l. Bezint eer gij begint en gooi je ouwe schoenen niet weg voordat de nieuwe goed passen. Niks nieuws, maar de kracht om een boodschap over te brengen in tenslotte herhaling. De raad van commissarissen gaf overigens aan met een officiële reactie te komen op de plannen van het bestuur en daarin ook een alternatief aan te dragen.

De spreektijd van de verschillende fracties werd door de burgemeester verlengd en het werd een inhoudelijk goed debat, waarbij  het woord 'rechtszaak' van haar echter niet mocht worden gebezigd. Jan Jonker van de SGP stelde voor geen beslissing te nemen voordat de rechter in de aangespannen rechtszaak een uitspraak had gedaan, maar hem werd te verstaan gegeven dat zij hier niet van gediend was en dit niet accepteerde. Dat je inhoudelijk niet over zaken praat die onder de rechter zijn is vrij logisch, maar dit had de burgemeester natuurlijk gewoon moeten toelaten. Dit was wel een wat overspannen reactie van haar. De wethouder was complimenteus richting de raad en zij begreep dat je zeker over dit onderwerp de confrontatie met de raad niet moet zoeken, want het gaat tenslotte om en over mensen. Mensen die overigens in grote getale ook persoonlijk aanwezig waren op de publieke tribune. We gaan de diverse termijnen van de fracties niet allemaal benoemen en verwijzen hiervoor graag naar het YouTube kanaal van de lokale omroep en ook hieronder kunt u het debat in zijn geheel terug kijken.

De burgemeester gaf aan het eind van de vergadering een zienswijze als een soort samenvatting van de vergadering. Dat de GR in de huidige samenstelling moet worden ontbonden wordt door de raad onderkend en daar gaat men ook mee akkoord. Men gaat echter niet akkoord met het feit dat er slechts sprake is van één scenario voor de toekomst van Soweco. De raad wil meer opties en noemt met name de optie Larcom.  Dat in het voorkeursscenario van het bestuur, Almelo de regie gemeente moet worden, daar heeft de raad ook grote moeite mee. De gemeenteraad wil niet overgeleverd en/of afhankelijk worden van de gemeente Almelo, want zoals GBT naar voren bracht dat is een grillige gemeente, waar je niet altijd van op aan kunt. Als men zou besluiten samen te gaan werken met bijvoorbeeld drie of vier gemeenten van de huidige zes gemeenten in de gemeenschappelijk regeling, dan moet dit op basis van gelijkwaardigheid, bijvoorbeeld in de vorm van een stichting. De gemeenteraad wil ook een vergelijk tussen de huidige situatie en de situatie die het DB voor ogen heeft. Bovendien wil men een second opinion, waar een ander en onafhankelijk onderzoeksbureau het licht laat schijnen over het rapport van IROKO. Ten slotte wil men meer tijd voor het nemen van een afgewogen besluit over Soweco, juist omdat het over mensen gaat en de raad wil daarom een adempauze.

Deze zienswijze van de gemeenteraad moet wethouder van Abbema meenemen naar het dagelijks bestuur en deze zienswijze daar uiteraard ook verdedigen. Dat heeft de wethouder overigens ook toegezegd. De raad is duidelijk en wil op onderdelen een aanpassing van de plannen. De wethouder geeft aan dat Twenterand slechts 25% van de stemmen achter zich heeft en zij zal dus moeten lobbyen om bijvoorbeeld samen met Tubbergen en Wierden, Almelo duidelijk te maken dat een samenwerking in de toekomst alleen mogelijk  is op basis van gelijkwaardigheid. Als dit niet lukt is het hoogst onzeker of de gemeenteraad van Twenterand dit voorstel in meerderheid gaat steunen. Na afloop van het debat gaf de wethouder aan dit een lastig dossier te vinden en vooraf ook best wat gespannen te zijn geweest. Zij heeft overigens wel wat ervaring met lastige dossiers, te denken valt hier bijvoorbeeld aan het nieuwe zwembad. Voor haar en dat geldt ook voor de raadsleden is het dossier Soweco echter nog niet gesloten, want het laatste woord is hier ook in Twenterand nog niet over gesproken. Maar eerst gaat op 5 december 2019 het ministerie van Sociale Zaken in gesprek met de zes betrokken gemeenten, want ook in Den Haag wordt er anders tegen een volledige ontmanteling van een bestaand SW bedrijf aangekeken dan dat het dagelijks bestuur voor ogen heeft. Wordt dus vervolgd.