Volle agenda voor raadsleden Twenterand

TWENTERAND - Morgenavond 27 november vindt er in de raadszaal van het gemeentehuis een ingelast raadsdebat plaats over de reuring die er is ontstaan over de plannen van het dagelijks bestuur van Soweco om dit bedrijf, met een 'know how' van ruim 50 jaar en zo'n 2000 medewerkers met ingang van 1 januari 2021 te ontmantelen.  Dat de politiek in Twenterand bij dit besluit grote vraagtekens zet, zal ook in dit debat wel weer naar voren komen. Besluiten worden er echter nog niet genomen, dat gaat begin 2020 gebeuren.

Donderdagavond 28 november krijgen de raadsleden tekst en uitleg over de RES-Twente, de Regionale Energie Strategie Twente en vindt er tevens een uitzending van Politieke stem op Delta FM plaats, waardoor er wat geschoven moest worden met de gasten. 

Op dinsdagavond 3 december en woensdagavond 4 december staan twee avonden debatten gepland over een aantal niet onbelangrijke onderwerpen, waarbij het onderwerp Maatwerk voor Dekker voor de zoveelste maal op de agenda staat. Een aantal oppositiepartijen doet nog een uiterste poging de coalitiepartijen te overtuigen dat in dit geval maatwerk moet worden toegepast en men haalt alles uit de kast om dit alsnog te kunnen realiseren.

Op 12 december staat de laatste reguliere uitzending van het politieke praatprogramma van dit jaar gepland en op 17 december de (waarschijnlijk) laatste raadsvergadering. Mogelijk dat hier buiten de normale agenda ook weer gebruik wordt gemaakt van het indienen van een motie vreemd, over bijvoorbeeld het afblazen van het Vitaal Sportpark Het Midden of over handelsonderneming Dekker. 

Zaterdagmiddag 21 december vindt de jaarafsluiting plaats met het college en de fractievoorzitters in een programma dat ook live wordt uitgezonden via Delta TV. Dat alles betekent dat niet alleen de raadsleden het nog druk hebben, maar ook de vrijwilligers van Delta. De lokale omroep kan dan ook nog wel wat vrijwilligers gebruiken en misschien dat dit voor enkele van u een goed voornemen is voor het nieuwe jaar om eens contact op te nemen met de lokale omroep. 

 


«   »