Bestuursrechter adviseert mediation in zaak Keijzer

ZWOLLE - De bestuursrechter gaat in ieder geval een uitspraak doen, maar of de beide partijen die vanmorgen voor de rechter stonden hier veel mee opschieten is nog lang niet zeker. De rechter moet namelijk eerst beslissen of dit wel een zaak is die onder het bestuursrecht valt, zo bleek vanmorgen tijdens de rechtszitting die de familie Keijzer had aangespannen tegen de gemeente Twenterand. Het gaat allemaal om de vraag wie de rekening van ruim 60.000 euro moet betalen voor het afvoeren van het sloopafval, waar de gemeente de opdracht voor heeft verstrekt. Maar valt dit onder het bestuursrecht of het civielrecht? 

Dat ligt juridisch best ingewikkeld, gaf ook de rechter Cornelissen aan. Ook hier zijn beide partijen het overigens niet over eens. Leon Keijzer gaf vanmorgen aan dat het college hierover heeft gesproken en dat dit heeft geleid tot de ingreep van de gemeente in deze zaak en dat dit daarom dus onder het bestuursrecht zou moeten vallen. Namens de gemeente gaf advocaat Cornelissen aan dat dit een civielrechtelijke procedure zou moeten worden. Dat waren dus de inleidende beschietingen, maar niet geheel onbelangrijk. 

In een eerder artikel op deze site werd aan deze kwestie al uitgebreid aandacht besteed en de uitgesproken verwachting in dit stuk dat de rechter de partijen de gang op zou sturen in een poging er samen uit te komen, kwam uit. De rechter drong zelfs aan op mediation, maar met name bij de familie Keijzer bleek het vertrouwen in de gemeente behoorlijk gedaald na alles wat ze hadden meegemaakt. Zoals mails met aanzeggingen die volgens de gemeente verstuurd waren op 20 juli 2018 en waar de gemeente zich vervolgens op beroept, maar die pas aankwamen op 11 oktober 2018  (!) bij de familie en dan ook nog eens niet bij de juiste persoon. Toen was het puin echter al lang verwijderd en de vraag is gerechtvaardigd hoe dit soort fouten (onjuiste mailadressen) door een instantie als de gemeente gemaakt kunnen worden. De advocaat van de gemeente de heer Klosterman gaf aan dat de familie akkoord was gegaan dat het puin door de gemeente zou worden verwijderd en dat de familie deze kosten zou betalen, maar kon dit overigens niet hard maken of bewijzen. De lichaamstaal van de betrokkenen na deze verrassende uitspraak namens de gemeente was echter veelzeggend. Deze toestemming werd door de verdediging van de familie Keijzer, broer Leon, dan ook krachtig ontkent en hij gaf aan dat daar geen enkel schriftelijk bewijs voor aanwezig was en zo'n aanzegging moet wettelijk wel schriftelijk gebeuren. Of er sprake was van een gezondheidsrisico voor de omwonenden, kon de advocaat van de gemeente ook niet hard maken. Hij gaf aan dat de familie dit via de media echter zelf naar buiten had gebracht, kennelijk krijgen hier de media ook een rol toebedeeld van de gemeente. De familie gaf overigens aan dat de GGD het puin niet als chemisch afval had bestempeld en dat ook de gemeente bij de sloopmelding niet had aangegeven dat het puin een gezondheidsrisico zou vormen.  

Op de vraag van de rechter of mediation wat de gemeente betreft een mogelijkheid zou zijn, gaf advocaat Klosterman aan dat hij daar met de gemeente nog niet over had gesproken. Dat was opvallend, want dit voorstel van de rechter kan toch moeilijk verrassend genoemd worden. De familie had namelijk al eerder aangegeven bereid te zijn een bedrag van 10.000 euro te willen betalen, dus de eerste stap was gezet en een verder gesprek had mogelijk een rechtsgang kunnen voorkomen. Er zit echter wel een groot gat tussen 10.000 euro en 61.000 euro. De advocaat gaf aan dat hij inschat dat de gemeente wel zou willen meewerken aan een schikking, maar dat daar twee partijen voor nodig zijn.

De bestuursrechter gaf aan binnen zes weken schriftelijk een uitspraak te doen en tot die tijd hebben beide partijen de gelegenheid hun kansen in te schatten. De rechter kan echter beslissen, en dat zou ook zo maar kunnen, dat dit geen zaak is voor een bestuursrechter en dan zijn de beide partijen weer terug bij af en kan een civielrechtelijke procedure in gang worden gezet. Op voorhand lijkt het niet uitgesloten dat het die kant op gaat, want de familie Keijzer lijkt vast besloten en heeft ook best wat ijzers in het vuur. Op het eerste gezicht heeft de gemeente toch wat minder ijzers, maar dat mag een rechter, welke dan ook, uiteindelijk gaan beoordelen. 


«   »