Grootschalige lobby voor uitbreiden netcapaciteit

Tweede Kamerlid Matthijs Sienot brengt werkbezoek aan Twenterand

VRIEZENVEEN - Schaarste op het elektriciteitsnetwerk wordt een steeds groter probleem. In Twenterand zijn er op dit moment geen aansluitingen meer mogelijk voor grootschalige projecten voor zonnepanelen op daken bij bedrijven. De duurzaamheidsambitie van Twenterand wordt hierdoor ernstig belemmerd. Ondernemers die een subsidieaanvraag hebben gedaan voor zonnepanelen op hun bedrijfsdak reageren verongelijkt op de beperkingen. Maandag 25 november is D66 Tweede Kamerlid Matthijs Sienot bij twee van deze ondernemers op werkbezoek geweest om zelf te horen waar zij tegenaan lopen. Dit ter voorbereiding op de rondetafelgesprekken over de problemen rond netcapaciteit die donderdag 28 november plaatsvinden in de Tweede Kamer.

Overigens zijn de problemen met de teruglevering aan het net in Twenterand versneld aan de orde gekomen door het in gebruik nemen door de gemeente van het eigen zonnepark Oosterweilanden met een capaciteit van 40.000 panelen. Dat heeft er voor gezorgd dat de boel volledig en versneld op slot kwam te zitten. 

Vanuit Twente wordt een flinke lobby in gang gezet richting de provinciale en landelijke politiek voor uitbreiding van de capaciteit op het elektriciteitsnetwerk. Diverse partijen hebben de handen ineengeslagen om dit hoger op de politieke agenda te krijgen. Dat is nodig omdat de energiestations in Twente en ook in het noorden van Nederland in het verleden met minder capaciteit zijn uitgerust dan elders in het land. Wethouder Van Abbema: “Hier is dus een flinke inhaalslag nodig en daar gaan we ons samen met de lokale ondernemers hard voor maken!”

Tweede Kamerlid Sienot bracht maandag 25 november een bedrijfsbezoek aan Invia en Abbink Aardappelen. Ook een afgevaardigde van Matel Metaal was hierbij aanwezig. Deze ondernemers hebben net als een aantal andere ondernemers uit Twenterand een aanvraag voor de landelijke subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) gedaan, maar kregen vervolgens van de netbeheerder te horen dat er geen capaciteit meer is op het lokale elektriciteitsnetwerk. Dat houdt in dat zij de energie die de zonnepanelen op hun bedrijfsdaken opwekken niet terug kunnen geven aan het net en dat maakt de investering volstrekt onrendabel.

De gemeente heeft via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) inzicht in de aangevraagde SDE-subsidies voor zonnepanelen in Twenterand. Maar weet niet welke ondernemers zonder deze subsidie zonnepanelen hebben gerealiseerd of die intentie hebben. De gemeente Twenterand doet een oproep aan deze ondernemers aan te geven waar ze mee bezig zijn en ook of ze op de wachtlijst staan van Enexis om energie terug te mogen leveren. Dat kan via ondernemen@twenterand.nl. Zo kan de gemeente meer kracht bij zetten aan de oproep om prioriteit te geven aan uitbreiding van de netwerkcapaciteit.