PVV stelt schriftelijke vragen en geeft zelf het antwoord al

VRIEZENVEEN - De media hebben al een aantal keren en overigens heel terecht aandacht geschonken aan de situatie waarbij Bebo Parket een aangekochte machine en een aantal personeelsleden niet kan inzetten omdat Enexis een wachttijd van 33 weken hanteert voor de noodzakelijk verhoging van de energie capaciteit. Dit heeft dus niets met het terugleveren van energie te maken, maar alles met het aanleveren van energie door Enexis op de locatie van Bebo Parket. De aangekochte machine heeft nu eenmaal een hogere capaciteit nodig, dan nu voorhanden is, die moet namelijk van 80 naar 250 ampére verhoogd worden. Daar hanteert Ennexis een wachttijd voor van 33 weken, kennelijk is er ook bij Enexis sprake van een gebrek aan capaciteit.  

De PVV Twenterand wil nu dat de gemeente Enexis gaat benaderen om te zorgen dat Bebo Parket door Enexis met voorrang wordt geholpen. Hoewel 33 weken wachttijd natuurlijk veel te lang is en iedereen zal begrijpen dat dit het bedrijf veel geld kost, is het nog maar de vraag of de politiek hier echt een rol in kan spelen. Natuurlijk zijn er contacten tussen de gemeente en Enexis en mag je van de gemeente verwachten dat men tijdens deze gesprekken, hiervoor aandacht vraagt, maar iets kunnen afdwingen is een ander verhaal. 

De partij geeft zelf al aan dat zij zich kunnen voorstellen dat het College van B&W van mening is dat de gemeente geen partij is in deze kwestie en spreekt hierbij over oude politiek en neemt hierdoor al een voorschot op de beantwoording. De PVV wil nieuwe politiek en stelt daarom deze schriftelijke vragen. Of dit de zaak versnelt is natuurlijk nog maar de vraag, want de beantwoording kan en mag 30 dagen op zich laten wachten en de bedoeling van deze vragen is het terugbrengen van de wachttijd.

Goed dat er aandacht wordt gevraagd voor een probleem, waar meer bedrijven mee te maken kunnen krijgen en dat de wachttijd terug moet is ook helder, maar of hier het instrument van schriftelijke vragen het middel is om de zaak te versnellen?

Vragen PVV Inzake Bebo Parket

«   »