Ondernemingsraad Soweco blijft de aandacht vragen

ALMELO - Maandagmorgen 25 november staat een bezoek gepland van Tweede kamerlid GroenLinks Wim-Jan Renkema aan SOWECO, waarbij zijn uitgenodigd:

 • Tweede kamerlid GroenLinks: Wim-Jan Renkema
 • Beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie GroenLinks: Meike Hellevoort
 • OR-leden SOWECO
 • Directie SOWECO
 • Fracties GroenLinks van de gemeenten Almelo, Hellendoorn en Twenterand
 • Pers

   Na de ontvangst en kennismaking krijgen de genodigden een rondleiding door het bedrijf en vinden er gesprekken plaats over de ontwikkelingen, waarbij ingegaan zal worden op de invulling van de motie van Jasper van Dijk om de infrastructuur van de sociale werkvoorziening SOWECO te behouden.

   

  Woensdagavond 27 november is de ondernemingsraad vergezeld van een aantal medewerkers van Soweco aanwezig in en rond het gemeentehuis van Twenterand, want daar vindt een ingelast raadsdebat plaats over Soweco. De ondernemingsraad zal daarbij zichtbaar aanwezig zijn en er zal door de or ook worden ingesproken.

  Zeker na het rondetafelgesprek van 20 november over dit onderwerp, is er genoeg stof om met elkaar, maar zeker ook met de politiek verantwoordelijke wethouder Martha van Abbema te debatteren.