‘Bestuur GR SOWECO handelt in strijd met de Wet op de Ondernemingsraad.’

ALMELO - Op 8 januari 2020 dient de rechtszaak die de Ondernemingsraad van SOWECO heeft aangespannen bij de Kantonrechter tegen de Gemeenschappelijke Regeling (GR) en Soweco N.V. Volgens de OR handelt het bestuur in strijd met de Wet op de Ondernemingsraad door haar geen formele rol te hebben toegekend bij het verstrekken van twee adviesopdrachten aan IROKO.

Directe aanleiding voor het besluit van de OR is dat zij in de voorbije maanden het bestuur van de GR SOWECO bij herhaling heeft gevraagd met haar in gesprek te gaan over de ontstane situatie en tot afspraken te komen over de (wettelijke) positie van de OR in dit traject. Helaas geeft het bestuur de OR tot op heden geen formele positie.

         Miriam Doeschot

Volgens de OR handelt het bestuur in strijd met de Wet op de Ondernemingsraad. Die schrijft namelijk voor dat de OR gezien de impact en verstrekkendheid van de situatie al veel eerder in het traject op formele wijze betrokken hadden moeten worden. Dit gaat dan met name om het verstrekken en formuleren van de eerste en daaropvolgende adviesopdracht aan onderzoeksbureau IROKO. In beide gevallen had het bestuur de OR om advies moeten vragen.

Woordvoerder van de OR Doeschot betreurt het dat de OR tot dit besluit heeft moeten komen, maar vindt dat zij in het belang van SOWECO en alle medewerkers niet anders kan. “Het gaat hier om de toekomst van een hele grote groep, veelal kwetsbare, mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Als OR is het onze verantwoordelijkheid en plicht voor hun en onze rechten op te komen. Dat begint met het volgen van de juiste procedures en het feit de OR te respecteren in haar positie. Helaas vinden wij hiervoor bij het bestuur geen gehoor. Daarom verzoeken wij de kantonrechter nu om de OR alsnog in positie te brengen en ons in de gelegenheid te stellen te adviseren over de verstrekking en formulering van de adviesopdrachten aan IROKO.”

Dat de uitspraak gevolgen kan hebben voor de procedure zoals deze nu staat gepland, is zeker niet onmogelijk en niet uit te sluiten valt bovendien dat, gezien de maatschappelijke ontwikkelingen en de politieke druk die op het bestuur wordt uitgeoefend, een mogelijk opschorten van het genomen besluit dit ook het bestuur niet slecht zal uitkomen.  


«   »