Oplossing voor parkeren vrachtwagens Kroezenhoek

DEN HAM - Gemeente en chauffeurs bedenken samen oplossing parkeerprobleem. Al enkele jaren parkeren vrachtwagenchauffeurs in Den Ham hun vrachtwagens tijdens de avonduren en in het weekend op een hoekperceel van bedrijventerrein Kroezenhoek dat daarvoor tijdelijk was aangewezen. Vanwege de verkoop van het perceel kwam daar 1 juni 2019 een einde aan. Sindsdien was er geen plek waar de vrachtwagens konden parkeren.

Wethouder Bart-Jan Harmsen: “Een vervelende situatie waar we nu samen met enkele vrachtwagenchauffeurs een oplossing voor hebben bedacht. Op een andere plek op het bedrijventerrein wordt een aparte parkeerstrook voor vrachtwagens gerealiseerd. Dit blijft zo tot er een definitieve plek komt in het uitbreidingsplan van het bedrijventerrein.”

Vanuit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het in de gemeente Twenterand verboden om binnen de bebouwde kom in de avonduren en in het weekend vrachtwagens te parkeren. Omdat dit voor de betreffende chauffeurs de nodige problemen opleverde, is wethouder Harmsen blij dat er een nieuwe tijdelijke oplossing gevonden is waar alle partijen tevreden mee zijn.

De bestaande rabatstrook bij Meubelmaker Valk in Den Ham wordt verlengd tot enkele meters voor de aansluiting op de Vriezendijk. De strook wordt even breed als het reeds bestaande deel (maximaal 3 meter) en wordt uitgevoerd met hetzelfde materiaal. De gehele parkeerstrook wordt tijdelijk bestemd voor het parkeren vrachtwagens. Deze situatie blijft bestaan totdat er een definitieve parkeerplek wordt gerealiseerd op het nog te ontwikkelen bedrijventerrein in westelijke richting.  

Op dit moment wordt de parkeerstrook uitgezet en vindt er grondonderzoek plaats. Daarna kan de grond worden verwijderd en afgevoerd. De planning is dat de daadwerkelijke aanleg van de strook begin 2020 plaatsvindt.

Of het aan zijn portefeuille ligt of aan deze wethouder zelf, je kunt er niet omheen dat deze wethouder, in de ruim 1,5 jaar dat hij wethouder is, er regelmatig in slaagt met oplossingen te komen voor ontstane problemen, zelfs in dossiers die al vele jaren wachten op een oplossing. 


«   »