Rondetafelbijeenkomst over Soweco op 20 november

TWENTERAND - Zoals al eerder aangekondigd vindt woensdagavond 20 november 2019 een rondetafelbijeenkomst plaats in de raadszaal van de gemeente Twenterand over de toekomst van Soweco. Het dagelijks bestuur van Soweco, bestaande uit wethouders van de zes gemeenten die deel uitmaken van de gemeenschappelijke regeling, heeft het besluit genomen Soweco onder deze regeling te ontmantelen. Dit besluit en de wijze waarop dit besluit genomen is, heeft tot een groot aantal reacties geleid. De PvdA-GL Twenterand geeft de stakeholders in de bijeenkomst van 20 november 2019 de kans aan te geven hoe zij over dit besluit denken, gezien vanuit de verschillende achtergronden en belangen.  

Het draaiboek voor deze avond ziet er als volgt uit:

initiatiefnemer Stephan Reusken

Om 19.30 uur legt Stephan Reusken uit waarom hij deze avond, namens de PvdA-GL  heeft belegd en  geeft vervolgens de voorzittershamer voor deze avond in handen van Jaap Stapel, oud-raadslid van de PvdA in Almelo. De voorzitter geeft als eerste twee werknemers van Soweco, Noel Bekke en Majo Hansen, de gelegenheid 'hun persoonlijke verhaal' te vertellen. Daarna krijgen de volgende sprekers het woord:

R. van Broekhoven

B. Hofmeijer

K.Pool

G.Veldhuis

T.Masselink

Y.Starrenburg

R.Balkenende

Directie Soweco

Ondernemingsraad Soweco

Raad van Commissarissen Soweco

FNV, Werknemersorganisatie

VNO-NCW, Werkgeversorganisatie

PSO, Prestatieladder Socialer Ondernemen

Cedris, Vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt. 

Tijdens de inbreng van deze sprekers, die allemaal maximaal 7 minuten spreektijd krijgen, kan er niet geïnterrumpeerd worden. 

Van 20.45 tot 21.00 uur volgt er een pauze.

Anton Revenboer van BDO Accountants en Adviseurs zal na de pauze reflecteren op de ontwikkelingen binnen de sociale werkvoorziening en ingaan op de inbreng van de sprekers.

Aan het eind van de avond volgt er nog een vragenronde voor de raadsleden van de gemeente Twenterand. Ook het aanwezige publiek kan echter vragen stellen, die dienen dan wel op schrift te worden gesteld, maar dat kan tijdens de bijeenkomst. Om circa 21.30 uur vindt er een afronding plaats door de voorzitter en Stephan Reusken. 

Het belooft een zinvolle avond te worden die belangrijk is voor de raadsleden niet alleen van Twenterand, maar ook voor de raadsleden van Almelo, Tubbergen, Hellendoorn, Rijssen Holten en Wierden. Zij zijn het tenslotte, die begin 2020 een finaal besluit moeten nemen over de toekomst van Soweco en dat moet uiteraard een gefundeerd besluit zijn. De gemeenteraad van Twenterand gaat op 27 november in een extra raadsdebat over dit onderwerp nog eens het debat met de wethouder aan. De input van deze avond zal door de raadsleden zeker een rol spelen in dit extra raadsdebat en bij het uiteindelijke raadsbesluit. 

De avond wordt rechtstreeks uitgezonden door de lokale omroep van Twenterand en is vanaf 21 november 2019 terug te zien via het YouTube kanaal van de Delta Media Groep.


«   »