Twenterand heeft geen jongerenraad meer

TWENTERAND - Het is niet zo dat er geen interesse is bij de jeugd in de politiek, maar het is wel een feit dat die groep hun mening lastig kan laten horen, zonder lid te worden van een politieke partij. Een jongerenraad kan een advies uitbrengen aan de gemeenteraad over diverse onderwerpen waarover de jongeren van te voren gediscussieerd hebben. Met het opzetten van een jongerenraad wordt de brug kleiner tussen de lokale jeugd en de gemeente. Door het opzetten van een jongerenraad maak je nog meer jeugd geïnteresseerd in de politiek. Het is een neutrale groep zonder politieke partijen. Met een compact groepje van tien tot vijftien personen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar kom je eens per kwartaal bij elkaar.

Vrijwel iedereen die dit leest is meteen enthousiast, maar tussen de theorie en de praktijk blijkt dus een groot verschil te zitten. Het oprichten van een jongerenraad gaat nog wel, maar om jongeren geïnteresseerd te houden blijkt toch lastig en na verloop van tijd verwaterd kennelijk de interesse en dus ook het enthousiasme, noodzakelijk voor het werven van nieuwe leden. Dat is helaas de praktijk en niet alleen in Twenterand. In het coalitieakkoord, dat een leidraad is voor de huidige periode, wordt aangegeven dat de politiek gebruik moet maken van de gevraagde en ongevraagde adviezen van de jongerenraad.

Helaas gaat de jongerenraad Twenterand zich zelf opheffen, de belangrijkste reden is dat er niet voldoende leden gevonden kunnen worden. In de raadsbrief over deze beslissing wordt aangegeven dat de jongerenraad heeft gefunctioneerd met extra ondersteuning vanuit de gemeente. Er is geïnvesteerd in structuur, contacten en een duidelijk doel. Helaas heeft dit niet geleid tot een groei van het aantal leden, hoewel er gezocht is bij jongeren inlopen, bij verenigingen en via de sociale media. 

Jammer dat het niet gelukt is een jongerenraad in stand te houden. Maar trekken aan een dood paard heeft ook weinig zin.


«   »