Burgemeester worden van Twenterand is niet populair

TWENTERAND - Commissaris van de Koning Andries Heidema heeft de sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester van Twenterand stopgezet. Er waren domweg te weinig sollicitanten die voor deze baan in aanmerking wilden komen. De commissaris heeft Annelies van der Kolk, de huidige (waarnemend) burgemeester gevraagd langer aan te blijven en zij heeft dit toegezegd. Volgens Heidema moeten er in Nederland op dit moment een groot aantal burgemeestersposten ingevuld worden en dat maakt de spoeling een stuk dunner. Maar hieruit kun je ook concluderen dat de gemeente Twenterand niet erg populair is onder de mannen en vrouwen die een burgemeesterspost ambiëren. 

In overleg met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad is besloten de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te verzoeken, met behoud van de huidige profielschets, de vacature in het voorjaar 2020 opnieuw open te stellen. De paar mensen die kennelijk wel hebben gesolliciteerd blijven meedoen in de procedure en hoeven dit dus niet opnieuw te doen. Maar je moet maar afwachten of zij dit wel willen.

Annelies van der Kolk was in mei 2017 de opvolger van Cornelis Visser en haar manier van optreden sloeg in het begin zeker aan, er was dan ook sprake van een goed huwelijk tussen van der Kolk en de gemeenteraad van Twenterand. Toch zie je nu aan het eind van haar waarneming de laatste tijd wat meer irritate ontstaan, met name over de wijze waarop zij leiding geeft aan de raadsvergaderingen. Een burgemeester moet boven de partijen staan en er voor waken dat de vergaderingen conform het reglement van orde verlopen. Een aantal keren heeft zij zich echter zichtbaar ingespannen om wethouders te helpen in de beantwoording op vragen vanuit de raad en dat is natuurlijk niet de taak van een onafhankelijk voorzitter. De wethouders van de gemeente Twenterand worden geacht in staat te zijn zelf te bepalen hoe ze op vragen vanuit de raad reageren. Ook de wijze waarop zij omgaat met het instrument interrupties is al een aantal keren reden geweest voor wat ongenoegen bij een aantal raadsleden. Maar in ieder goed huwelijk ontstaan na verloop van tijd wel wat irritaties, dat is niet verontrustend.

De gemeente Twenterand moet overigens kennelijk blij zijn dat er überhaupt een burgemeester is die dit ambt in deze gemeente wil uitvoeren, als je dit afzet tegen het gebrek aan sollicitanten. De procedure wordt in het voorjaar van 2020 weer opgestart en dat houdt in dat een mogelijke nieuwe burgemeester na het zomerreces zou kunnen beginnen. Tot zo lang houden de gemeenteraad en Annelies van der Kolk het zeker wel uit met elkaar. 


«   »