Wethouder geeft winstwaarschuwing af en provincie dreigt met preventief toezicht

TWENTERAND - Dinsdagavond om klokslag 19.30 uur begon de raadsvergadering over de begroting voor het jaar 2020. Een belangrijke vergadering, want er wordt een besluit genomen over de besteding van een totaal bedrag van ruim 90 miljoen euro. Hoewel de gemeenteraad hiervan feitelijk slechts een bedrag van een kleine 10 miljoen euro zelf kan bestemmen. Zo'n 80 miljoen euro moet worden besteed aan zaken die geoormerkt zijn, en waar de raad dus geen andere bestemming aan kan geven. Ook is de zogenaamde kadernota, die begin juli 2019 werd gehouden, feitelijk veel belangrijker, omdat daar de partijen kunnen aangeven welke wijzigingen men wenst aan te brengen in de voorstellen van het college over de begroting 2020. Er werden op 9 juli 2019 zelfs 28 moties en amendementen ingediend, waar er echter maar een stuk of vier van werden aangenomen. Deze wijzigingsvoorstellen waren nu verwerkt in de begroting waar de raad deze avond over moest besluiten.  

         wethouder financiën Roel Koster

Het werd geen opwindende vergadering en dat was ook niet te verwachten.De verschillende partijen haalden de eigen stokpaardjes weer te voorschijn, maar er werden geen nieuwe wijzigingsvoorstellen ingediend. Het college kreeg wel een aantal vragen, maar echt schokkende zaken werden in de eerste termijn door de zeven politieke partijen niet naar voren gebracht.

Dat werd echter toch wel wat anders toen wethouder financiën Roel Koster zijn reactie gaf op de inbreng van de partijen. Hij gaf namelijk een zogenaamde winstwaarschuwing af, want de problemen in het sociaal domein zijn zo onzeker, dat de financiële aannames die hiervoor in deze begroting zijn verwerkt onvoldoende zouden kunnen zijn. Ook was heel verrassend dat de wethouder aangaf 31 oktober 2019 door de provincie op de hoogte te zijn gesteld dat de gemeente Twenterand mogelijk onder preventief toezicht wordt geplaatst. De tekorten in het sociaal domein mag je namelijk begrotingstechnisch niet dichten met eenmalige gelden, dit soort gaten in een begroting moeten met structureel geld worden gedicht. Niks nieuws overigens, maar men dacht er kennelijk mee weg te komen en daar hoopt men nog steeds op. Overigens moet je dit niet willen als gemeente.

Stikstof en PFAS spelen een negatieve rol op de ontwikkelingen, waardoor onder andere de uitbreiding van het industrieterrein Garstelanden vertraging kan oplopen. Mede doordat dit terrein slechts 1.5 kilometer verwijderd is van het Natura 2000 gebied Engbertsdijkvenen. De ChristenUnie diende een motie in waarin werd uitgesproken dat Twenterand trots is op de boeren in de gemeente en de SGP diende een motie in om de mogelijkheden te onderzoeken voor het aanleggen van zonneparken op het water van zandwinningsplassen. Ook niet echt moties die tot veel discussie hebben geleid. 

Het grote probleem, en daar is de gemeente Twenterand zeker niet de enige gemeente in, blijft binnen het sociaal domein de jeugdzorg. Daar krijgen een groot deel van de gemeenten gewoon te weinig geld voor. Maandag 18 november 2019 gaan circa 250 wethouders, waaronder wethouder Paters naar Den Haag, om dit de heren en dames daar nog eens heel duidelijk te gaan vertellen. De wethouders willen structureel meer geld voor de uitvoering van de taken die door het rijk over de schutting van de gemeenten zijn gegooid.

Om 23.00 uur werd de vergadering afgesloten en was er dus in totaal 3.5 uur vergaderd over een begroting die feitelijk niet is gewijzigd en waar vooraf vrijwel consensus over bestond. De begroting 2020 werd met de grootst mogelijke meerderheid aangenomen, alleen de PVV stemde tegen. Ook de beide moties werden door bijna alle partijen gesteund, maar ook hier was de PVV de partij die tegen stemde. Opvallend was wel dat de PVV eerder de motie over de boeren mede had ondertekend en daardoor dus mede indiener werd. Veltmeijer gaf in een verklaring aan, dat hij van mening was veranderd, en dat was wel heel snel. De hele raadsvergadering inclusief alle gesprekjes kunt u terug zien via deze link. Het gesprek met Roel Koster over zijn winstwaarschuwing en de dreiging ging van het preventief toezicht kunt u hieronder terug kijken.

Het was al met al een lange zit, en er viel weinig te beleven. Hoewel Erik Veltmeijer nog wel probeerde Marcus Elzinga uit zijn tent te lokken. Elzinga was echter de verstandigste en ging hier niet op in, dit had ook feitelijk niets met de begroting te maken. De beide heren komen elkaar ongetwijfeld nog wel een keer tegen, al is dat waarschijnlijk niet op elkaars verjaardag.