Beantwoording vragen PVV over zorgcowboys en zonnepark

TWENTERAND - Inmiddels is deel vier van de door de PVV gestelde schriftelijke vragen over de zorgcowboys ook weer beantwoord. Ook de zoveelste schriftelijke vragen over het zonnepark Oosterweilanden, die de partij van Erik Veltmeijer hierover heeft gesteld werden vandaag beantwoord.

Het is inmiddels uitgedraaid op een soort woordenspel, tussen Veltmeijer en de ambtenaren/college. Als voorbeeld even: Veltmeijer heeft het over een nieuw afgesloten contract en in de beantwoording wordt gesteld dat het hier geen nieuw contract betreft maar een verlenging van het contract. Dit steekspel gaat helaas volledig voorbij aan de inhoud en neemt steeds vaker ongewenste vormen aan en kost bakken met geld. Het wordt tijd dat de politiek zich niet alleen gaat beraden over het indienen van moties vreemd, maar ook over de zin van het ongelimiteerd stellen van schriftelijke vragen volgens artikel 40. 

De volledige beantwoording kunt u lezen in onderstaande bestanden.

Ondernemers de dupe van zonnepark Oosterweilanden
Zorgcowboys deel 4

«   »