Zes nieuwe ideeën beloond vanuit het innovatiefonds sociaal domein

TWENTERAND - In Twenterand staan we voor grote inhoudelijke en financiële opgaven in het sociaal domein. Om de kracht vanuit de samenleving hierbij te benutten, is er vorig jaar een innovatiefonds in het leven geroepen. Er is in totaal € 150.000 beschikbaar voor creatieve ideeën voor vernieuwing, betere ondersteuning en het voorkomen van zorg. In september was de vijfde aanvraagronde. Maar liefst zeven aanvragen kwamen er deze ronde binnen. Zes initiatieven daarvan voldoen aan de voorwaarden en krijgen subsidie. Omdat de resultaten positief lijken, is besloten om in 2020 door te gaan met het innovatiefonds.

Evenmens heeft twee aanvragen ingediend die beide toegekend worden. De ene aanvraag is voor gastlessen over de maatschappelijke diensttijd en de andere richt zich op gespecialiseerde gastgezinnen. Wethouder Mark Paters: “De aanvraag van Evenmens voor gespecialiseerde gastgezinnen steekt boven de rest uit. Deze scoort hoog op alle onderdelen maar vooral op de doelen en de verwachte besparing. We verwachten dan ook veel van deze activiteit!”.

Verder krijgen de projecten ‘Gezelligheid maken we samen’ en ‘Kijk, doe en ontmoet’ een bijdrage uit het innovatiefonds. Beide aanvragen richten zich op het samenzijn van inwoners maar wel op een heel verschillende manier. ‘Gezelligheid maken we samen’ scoort goed op de doelen en op samenwerking. Ze gaan een samenwerking aan op een locatie die niet alledaags is, namelijk de ijsclub in Vriezenveen. In de aanloop merken ze dat er al veel vraag naar is. Er is dan ook veel vertrouwen in dit project. ‘Kijk doe en ontmoet’ scoort vooral op innovatie. Het gaat om een manier van samenwerken die we nog niet kennen en op een locatie die niet iedereen zomaar beschikbaar wil stellen: je eigen huis en tuin.

Het volgende initiatief is het opzetten van een G-orkest. Dit sympathieke plan scoort hoog op samenwerking en innovatie. Er zijn maar zes G-orkesten in Nederland en nog geen enkele in Overijssel. Elke vereniging doet het daarbij ook weer op zijn eigen manier waardoor er maatwerk ontstaat passend bij de lokale cultuur. Dat geldt ook voor het organiseren van een lichtjesavond. Dit laatste initiatief heeft een hoge score op samenwerking.

De aanvraag ‘Ieder kind een sint’ kan niet toegekend worden om dat deze niet voldoet aan de gestelde voorwaarden. Het gaat om een activiteit die al meerdere jaren wordt uitgevoerd in Twenterand.

De nieuwe aanvraagronde is volgend jaar. Volg het Innovatiefonds Sociaal Domein op Facebook voor actuele informatie. Aanvragen kunnen worden ingediend per post of via e-mail: innovatiefonds@twenterand.nl. Op de website www.twenterand.nl/innovatiefonds staat meer informatie over de voorwaarden en punten waarop de aanvragen worden beoordeeld. Heeft u wel een goed idee, maar weet u niet hoe u verder komt? Dan is er eventueel begeleiding beschikbaar vanuit de gemeente.

 


«   »