PvdA-GL belegt 20 november rondetafelconferentie met stakeholders Soweco

TWENTERAND - De PvdA-GL is een partij die zich in Twenterand iedere keer weer meldt als het onderwerp Soweco zich aandient.Fractievoorzitter Stephan Reusken van de PvdA-GL heeft het initiatief genomen een rondetafelconferentie te houden met de zogenaamde stakeholders die zich inmiddels gemengd hebben in het proces over het besluit van het dagelijks bestuur, Soweco per 1 januari 2021 te ontmantelen. Daar is inmiddels al heel veel over gesproken en met name de OR heeft daar een duidelijke mening over. Maar er zijn veel meer organisaties, en zeker niet de minsten, die hier een mening over hebben en die mening inmiddels ook hebben gedeeld via de media of in een brief. 

 

                      Stephan Reusken

Reusken wil deze stakeholders echter meer ruimte geven hun mening in het openbaar naar voren te brengen. Reusken heeft deze zogenaamde stakeholders inmiddels al telefonisch uitgenodigd en men is bereid de agenda leeg te maken en op 20 november aanwezig te zijn in de raadszaal van Twenterand. Het gaat hierbij niet alleen om de ondernemingsraad, maar ook over de Raad van Commissarissen en de directie van Soweco.  Een aantal grote maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld de FNV en VNO-NCW zijn ook uitgenodigd en hebben toegezegd te komen. 

De reden voor het beleggen van zo'n rondetafelconferentie of rondetafelgesprek in de vorm van een hoorzitting is voor de PvdA-GL tweeledig. In de eerste plaats is de partij van mening dat tot nu toe deze stakeholders onvoldoende zijn betrokken in het besluitvormingsproces en dat zij zeker een rol in het proces moeten krijgen. In de tweede plaats is deze informatie van belang voor de PvdA-GL zelf, om het debat op 27 november over Soweco in de gemeenteraad van Twenterand goed voorbereid in te kunnen gaan en vervolgens in januari 2020 hierover ook daadwerkelijk een gefundeerd politiek besluit te kunnen nemen.

Er is op dit moment domweg te weinig informatie en in het stuk dat gaat over de gevolgen voor Twenterand van het opheffen van de gemeenschappelijk regeling, worden geen concrete zaken benoemd. Sterker nog, in het stuk staan alleen maar aannames en worden slechts verwachtingen uitgesproken. Op basis van de gegevens die nu voor handen zijn, kan de PvdA-GL, zo geeft Reusken aan, in januari 2020 geen ja zeggen tegen dit voorstel. Hij heeft meer informatie nodig en daarom dit initiatief. 

Dit bijzondere initiatief werd in het programma Politieke stem op Delta FM van 31 oktober door Stephan Reusken bekend gemaakt. Bij deze bijeenkomst over Soweco worden overigens de media wel uitgenodigd en ook de andere politieke partijen in Twenterand. De lokale omroep zal deze hoorzitting of rondetafelconferentie van 20 november 2019 overigens rechtstreeks uitzenden en is een paar uur later via YouTube terug te kijken. Dat geldt ook voor de uitzending van donderdagavond 31 oktober deze kijkt u via deze link in zijn geheel terug.

In de loop van volgende week wordt bekend gemaakt wie er allemaal deelnemen aan dit rondetafelgesprek en ook wie de avond zal gaan voorzitten.Het is zeker een hele uitdaging voor Stephan Reusken om als eenmanspartij zoiets op te zetten, want er gaat heel wat wat voorbereiding aan vooraf. Maar er is een behoorlijke schaduwfractie, want ten slotte zijn het wel twee partijen die deze uitdaging aan zijn gegaan.