College en ambtenaren zijn er maar druk mee

TWENTERAND - Ooit heeft waarnemend burgemeester Bernard Kobes eens aangegeven dat het beantwoorden van schriftelijke vragen zo'n 1000 euro zou gaan kosten. Inmiddels  zou dit bedrag, dan beduidend hoger liggen. Dit bedrag was echter een inschatting van Kobes en er is geen onderzoek naar gedaan. Maar dat de beantwoording van ingediende schriftelijke vragen veel tijd en overleg kost is wel duidelijk. De antwoorden moeten namelijk wel kloppen, anders zal de politiek hier een wethouder zeker op aanspreken. De ambtenaren en het college hebben weer een aantal schriftelijke vragen afgewerkt en deze openbaar gemaakt.

Vroeger was echt niet alles beter, maar de laatste tijd worden er wel heel veel schriftelijke vragen gesteld, zo veel zelfs dat het opvalt. De antwoorden op een flink deel van de gestelde schriftelijke vragen door de diverse partijen zou je ook via een telefoontje naar de betrokken ambtenaar te weten kunnen komen. Maar je krijgt door het stellen van schriftelijke vragen natuurlijk als partij wel meer publiciteit dan met een intern telefoontje. Dat laatste speelt zeker een rol in deze.  

Een spreekwoord luidt: Een gek kan meer vragen, dan tien wijzen kunnen beantwoorden.' Dat wil overigens beslist niet zeggen dat de gestelde schriftelijke vragen door de diverse politieke partijen door deze categorie mensen gesteld worden, laat dit vooral en voor alle duidelijkheid helder zijn. Maar na het lezen van de beantwoording van een aantal vragen wordt echter wel duidelijk dat zelfs de wijzen aan het Manitobaplein een aantal van deze door diverse raadsleden gestelde vragen niet kunnen beantwoorden. 

Overigens is een ander opvallend feit dat de politieke partijen steeds vaker gebruik maken van het instrument de motie vreemd. Daarmee kunnen de partijen een niet geagendeerd onderwerp op de raadsagenda plaatsen en is met name bedoeld voor zaken met een spoedeisend karakter. Het nadeel van zo'n motie is dat deze bij de vaststelling van de agenda ingediend wordt, waardoor andere partijen zich niet of onvoldoende kunnen voorbereiden op het onderwerp. Ook kunnen betrokken inwoners dan geen gebruik maken van hun recht om in te spreken. 

De vraag bij zowel het gebruik van de schriftelijke vragen als de moties vreemd is dus bedrijf je politiek voor de bühne of doe je dit om echt wat voor je kiezers en de inwoners van Twenterand te kunnen betekenen. Daar mag iedere partij zelf het antwoord op geven.

Beantwoording vragen CDA brandweer
Beantwoording vragen CDA kanaal Almelo De Haandrik
Beantwoording Pvd A GL stikstof Problematiek

«   »