Hoorzitting begroting 2020 van 31 oktober gaat niet door

TWENTERAND - De geplande hoorzitting van 31 oktober, waarin bewoners, organisaties, verenigingen en bedrijven kunnen inspreken om aan te geven wat zij vinden van de gepresenteerde begroting 2020, gaat niet door. De reden van het afzeggen van deze hoorzitting is dat er zich geen insprekers hebben aangemeld.

De conclusie dat dus iedereen tevreden is met deze begroting is echter te makkelijk, maar aan de andere kant is er kennelijk niemand die hierover wil komen inspreken en de raad wil uitleggen, waarom hij of zij een opgenomen voorstel in de begroting afwijst.

Als je de begroting 2020 doorneemt zijn er ook weinig bezuinigingen opgenomen en worden de lasten slechts marginaal verhoogd, zeker gezien de lastenverzwaring die vanaf het jaar 2019 zijn doorgevoerd. Nu valt het dus kennelijk wel mee, maar er is overigens ook niets teruggedraaid.

De gemeente heeft het voor de inwoners makkelijker gemaakt om een begroting te lezen, door het introduceren van een begrotings app.  Hierdoor kunnen inwoners er makkelijker achter komen welke gevolgen een begroting voor hem of haar heeft. Misschien heeft dit er toe bijgedragen dat er deze keer  geen insprekers zijn.

U opent deze app hier.