De korte raadsvergadering duurde toch ruim anderhalf uur

TWENTERAND - De oorspronkelijke agenda werd in nog geen 10 minuten afgewerkt, maar door de PVV en het CDA werd bij de vaststelling van de agenda een motie vreemd ingediend, met als onderwerp d' Oale Bouw. Dat kwam natuurlijk niet onverwachts, want deze motie vreemd was van te voren gedeeld met de andere partijen en kennelijk ook met de bewoners van de Oale Bouw, want de publieke tribune werd volledig bezet door de bewoners uit deze wijk in Westerhaar.

Wethouder Bart-Jan Harmsen had de raad, maar ook de media, na het opstappen van de bewonerscommissie al laten weten er binnen zijn mogelijkheden alles aan te doen om escalatie te voorkomen, nadat bleek dat de actiebereidheid onder de bewoners groot was. 

Hij had inmiddels Mijande Wonen al duidelijk te verstaan gegeven dat de dichtgespijkerde woningen op korte termijn gesloopt dienden te worden en kondigde aan met Mijande en bewoners in gesprek te gaan. De wethouder heeft er ook geen gras over laten groeien en deze afspraken zijn al gepland. Ook was hij vanaf het begin heel erg duidelijk dat de aap op de schouder van Mijande lag en de politiek in een geschil tussen huurder en verhuurder geen rol had. De politiek en dus de wethouder kan zeker wat doen, maar dat moet dan wel vallen binnen de zorgplicht voor de inwoners en het bewaken van het welzijn van deze inwoners. 

Dat is de kapstok waar de wethouder zijn aangekondigde optreden aan kan ophangen. Aangezien Mijande zich houdt aan de afspraken tussen de gemeente, Mijande en de huurdersraad, kan de wethouder zich hierop namelijk niet beroepen. 

Die belofte deed hij dus al, maar kennelijk wilde de PVV en het CDA dat de wethouder verder zou gaan dan volgens de wethouder en de wet mogelijk was, of men was er niet van overtuigd, dat de maximale inzet ook echt het maximale zou zijn dat de politiek in dit dossier zou kunnen betekenen. Als je als wethouder aangeeft je maximaal in te spannen en nadrukkelijk toezegt er alles aan te doen dat in je vermogen ligt en binnen de kaders van de wet mogelijk is, mag je normaal gesproken als wethouder verwachten dat de raad dit ook aanneemt. De PVV haalde alles uit de kast om de wethouder te wijzen op extra mogelijkheden die hij zou kunnen gebruiken om Mijande te bewegen terug te grijpen op de plannen en toezeggingen die de voorgaande directeur Peter Zuidhof de bewoners had gedaan in 2017. Veltmeijer haalde de woningwet 2019 er op een gegeven moment zelfs bij. Wethouder Harmsen reageerde hier adequaat op door aan te geven dat de woningwet 2019 helemaal nog niet was vastgesteld. Daar had Veltmeijer even geen antwoord op. Het hele debat ging er dus feitelijk over dat de twee indieners van de motie nog iets meer wilden van de wethouder dan hij al had toegezegd en dat kon maar ook wilde hij duidelijk niet. Daar werd dus ruim anderhalf uur over gedebatteerd en was er zelfs een kwartier schorsing voor nodig. De wethouder gaf aan de bewoners geen valse hoop te willen geven en geen verwachtingen te wekken, waarvan van te voren vast stond dat hij deze niet waar kon maken. 

Hij wilde niet op 1 december 2019 bij de raad terug komen, zoals in de motie was opgenomen, om vervolgens aan te geven dat hij buiten zijn bevoegdheden verder niets had kunnen bereiken. Als je van te voren weet dat je er niet over gaat, moet je ook geen poging doen om er wat aan te veranderen, was de strategie van de wethouder. Hij heeft heel duidelijk aangegeven zich maximaal in te spannen voor de bewoners van de Oale Bouw, maar meer kan en mag men van hem niet verlangen. Ook nu had de voorzitter de teugels strak in handen en het leek er op een gegeven moment zelfs op dat zij de wethouder te hulp wilde schieten. Dat is bij deze wethouder echter niet nodig, dat is inmiddels wel gebleken, hij is heel goed in staat zijn eigen boontjes te doppen.

Was het dan een zinloos debat, nee dat was het niet of niet helemaal, want duidelijk is nogmaals geworden wat de rol van de politiek en de wethouder in dit dossier is. Dat moet nu dus duidelijk zijn, ook bij de PVV en het CDA, dat weten nu ook de bewoners en ook de kijkers naar deze video. Om de rol van de gemeente te bepalen moet je realistisch zijn en je niet focussen op wat wenselijk is, gaf de CU aan. GBT, de partij met de absolute meerderheid, hield zich in eerste instantie afzijdig in deze debatten. In de tweede termijn liet fractievoorzitter Elzinga even fijntjes weten wat de partij inmiddels allemaal had gedaan in dit dossier, zoals een aantal gesprekken met de bewoners en hulp bij het opstellen van enkele stukken tot aan een gesprek met Mijande Wonen.

Dit is namelijk een onderwerp dat niet geclaimd kan worden door één of twee partijen, dat werd in deze raadsvergadering heel duidelijk. De meerderheid van de raad heeft vertrouwen in de wethouder dat hij binnen zijn mogelijkheden er echt alles gaat doen om een oplossing te vinden in de nu ontstane situatie tussen de bewoners en Mijande Wonen. De bewoners doen er volgens de raad en de wethouder overigens verstandig aan, na het klappen van de bewonerscommissie, toch de dialoog weer op te pakken met de woningbouwvereniging. Noem het een club van wijze mannen of vrouwen, maar zorg wel dat je namens een groot aantal bewoners de gesprekken met Mijande kan blijven voeren. Je speelt Mijande in de kaart door gesprekken alleen door Mijande en een individuele bewoner te laten voeren. Verdeel en heers is voor Mijande een scenario dat hen zeker beter uitkomt, maar voor de bewoners is dit beslist niet de juiste strategie als men echt wat wil bereiken. Emoties spelen op dit moment mogelijk nog een te grote rol, maar het verstand zal uiteindelijk toch de doorslag moeten geven, niet alleen bij de bewoners, maar uiteraard ook bij Mijande Wonen. Deze partijen zijn namelijk tot elkaar veroordeeld, dat werd tijdens de raadsvergadering ook heel duidelijk. Mijande moet aan de slag en heeft in dit dossier op dit moment toch te kampen met een behoorlijk imagoprobleem, deels door het verleden maar ook door de gang van zaken in de afgelopen periode. De politiek, met voorop wethouder Harmsen, zal dit proces nauwlettend blijven volgen en als dit kan en noodzakelijk is zeker ingrijpen, het gaat tenslotte om inwoners van Twenterand. 

In het programma Politieke stem op Delta FM van 31 oktober 2019 zijn twee leden van de opgeheven bewonerscommissie, Yvonne Spijker en Willeke Talen te gast en komt zeker het oppakken van de dialoog met Mijande ter sprake.

Mogelijk dat dit initiatief nu eens van Mijande uit kan gaan in de zoektocht naar oplossingen voor een probleem, waar veel mensen wakker van liggen.


«   »