Buurtbewoners Boshoek met kernbudget aan de slag

VROOMSHOOP - In Vroomshoop gaan de Noabers Boshoek een bestaande speeltuin in hun buurt opnieuw inrichten met nieuwe speeltoestellen. De Noabers Boshoek zijn de buurtbewoners van de Boshoek in Vroomshoop. Zij hebben het initiatief genomen. Nu in de Boshoek meerdere gezinnen zijn komen wonen met jonge kinderen, wilden de bewoners de speeltuin graag weer in ere herstellen. Met een kernbudget van € 10.000,- gaan ze dit oppakken. Volgens wethouder Roel Koster is dit een mooi voorbeeld van waar een kernbudget toe kan leiden: “De regeling kernbudgetten biedt een mooie kans om dit idee vanuit de buurt waar te maken. En daar is het voor bedoeld: het stimuleren van initiatieven uit de samenleving.“

De bewoners van de Noabers Boshoek willen met dit plan de leefbaarheid en saamhorigheid tusse oud en jong 'nieuw leven' inblazen.

Ook willen ze met dit plan de kinderen samen buiten laten spelen en dit stimuleren. Het streven is om voordat de vorst in de grond komt de speeltoestellen te plaatsen en de speeltuin dan feestelijk te openen.

Bron dagblad Tubantia


«   »