Korte raadsvergadering 29 oktober?

TWENTERAND - De raadsvergadering van dinsdagavond 29 oktober lijkt niet lang te gaan duren, althans volgens de agenda die hierover nu bekend is. De normale en gebruikelijke formaliteiten kunnen binnen een paar minuten afgewerkt zijn en op de akkoord agenda staan slechts drie onderwerpen waarover tussen de partijen geen verschil van mening bestaat en dus als hamerstukken worden vastgesteld. De partijen hebben echter de gelegenheid gebruik te maken van het vragenhalfuurtje, waarbij men een wethouder vragen kan stellen over onderwerpen die niet zijn geagendeerd en de partijen kunnen ook een motie vreemd aan de orde indienen.

Hierdoor wordt een onderwerp aan de agenda toegevoegd en wordt er een debat over gevoerd. Dat laatste lijkt te gaan gebeuren, want de PVV heeft aangekondigd met zo'n motie vreemd te komen, met als onderwerp  de perikelen rond de Oale Bouw. Hoewel de politiek over de bouwplannen, mits Mijande zich aan de regels houdt, niets te vertellen heeft zijn er wel degelijk zaken waar de politiek een rol in kan en in dit geval ook wel moet spelen. De politiek heeft een zorgplicht richting de inwoners en dat is een kapstok waar veel zaken aan opgehangen kunnen worden. Zoals verpaupering, waardoor allerlei ongedierte vrij spel krijgt en als gevolg daarvan de volksgezondheid in gevaar komt. Ook een dusdanige huurverhoging waardoor armoede ontstaat, zijn zaken waar de politiek zeker wat mee kan.  De kans dat het een heel korte vergadering gaat worden is dus niet zo groot.

Hoorzitting 31 oktober

Op donderdagavond 31 oktober komt de raad weer bij elkaar, niet om besluiten te nemen maar om aan te horen welke bezwaren inwoners, organisaties of bedrijven hebben tegen de begroting 2020. Er zijn in het verleden weleens hoorzittingen geweest met ruim meer dan tien insprekers, maar de verwachting is dat het deze hoorzitting geen storm gaat lopen. De begroting is namelijk sluitend en een grote bezuinigingsoperatie of een forse lastenverhoging zijn deze keer niet opgenomen in de begroting. De insprekers hebben echter nog enige dagen de tijd zich aan te melden dus ook daar valt alleen een inschatting over te maken. Meer dan een paar insprekers zullen er niet zijn en het zal zeker niet verrassend zijn als er zich zelfs helemaal geen insprekers melden. In dat geval wordt de hoorzitting afgeblazen en de raadsleden kunnen wat anders gaan doen.

Via deze app wordt de gemeentelijke begroting een stukje makkelijker te lezen en te begrijpen.

 

Raadsagenda 29 Oktober 2019
Uitnodiging oorzitting Programmabegroting 2020

«   »