Soweco houdt de gemoederen nog wel even bezig

VROOMSHOOP - In een extra uitzending van het politieke praatprogramma Politieke stem op Delta FM, waren donderdagavond 24 oktober 2019, wethouder Martha van Abbema, lid van het dagelijks bestuur van Soweco, Miriam Doeschot en Bianca Hofmeijer, beiden lid van de ondernemeningsraad Soweco, de gasten. Dat de uitzending volledig in het teken stond van Soweco laat zich dus raden. Helaas was het niet mogelijk dat de drie gasten gezamenlijk aan de praattafel aanschoven. De rechtszaak die de ondernemingsraad tegen het dagelijks bestuur heeft aangespannen, was hiervan de oorzaak. Zolang deze zaak onder de rechter is, wordt door de adviseurs van met name het dagelijks bestuur afgeraden om gezamenlijk in dit soort programma's aan te schuiven. Voor het programma is dat jammer, want de directe interactie ontbreekt. Er is in overleg met presentator Walraven besloten de uitzending toch door te laten gaan en eerst met wethouder van Abbema in gesprek te gaan en daarna met de twee leden van de ondernemingsraad. 

Om toch nog wat interactie te kunnen krijgen in het tweede gedeelte van de uitzending, hebben de twee leden van de or het eerste gedeelte van de uitzending in de kantine van de studio kunnen volgen, zodat zij, hoewel vertraagd, toch nog konden reageren op de informatie van de wethouder. 

Gezien de omstandigheden werd het een interessante en informatieve uitzending waarbij voor beide standpunten ruimte gegeven werd. Hoewel er tijdens de uitzending niet echt in kon worden gegaan op de punten waarop de ondernemingsraad het dagelijks  bestuur voor de rechter heeft gedaagd, werd wel duidelijk dat het feit dat zij niet meegenomen zijn in de besluitvorming naar de mening van de raad en haar advocaten tegen de wet op de ondernemingsraad zou zijn. Bovendien is men het niet eens dat er maar één scenario is onderzocht door het bestuur en dat dit de ontmanteling van Soweco per 1 januari 2021 inhoudt. Namens de ondernemingsraad gaven de beide gasten aan dat er zeker een aantal alternatieven zijn. De wethouder kreeg in het eerste gedeelte van de uitzending deze vraag ook voorgelegd, maar gaf aan dat er slechts sprake kon zijn van één scenario en gaf hiervoor ook de onderbouwing namens het bestuur. Over de geschetste contouren van dit besluit voor Twenterand en de 180 WSW'ers woonachtig in Twenterand en werkzaam bij Soweco, was presentator Walraven kritisch. Hij haalde een groot aantal open einden aan die hij letterlijk uit het stuk had kunnen halen. De wethouder ontkende dit overigens niet, maar gaf aan er alles aan te gaan doen om voor de besluitvorming door de gemeenteraad hier alsnog invulling aan te geven. Walraven vroeg zich af of gezien de hoeveelheid open einden dit op deze korte termijn wel zou lukken en of de gemeenteraad met als basis al deze onzekerheden wel een besluit zou kunnen nemen. Bovendien kwam ter sprake of het überhaupt wel verstandig is een besluit te nemen zolang deze zaak nog onder de rechter is. Het zou Walraven niet verbazen als er gemeenteraden zouden zijn die komen met een voorstel voor uitstel van de besluitvorming. Tevens moest van Abbema erkennen dat er een grove fout in het uitgegeven persbericht stond. De laatste WSW'er doet niet over 10 tot 15 jaar de deur van Soweco  dicht, maar dit is normaal gesproken pas aan de orde in 2055. Ook nam de wethouder afstand van de uitspraken van de voorzitter van het dagelijks bestuur tijdens de persconferentie, dat de activa van Soweco (5.1 miljoen euro) in gezet zouden worden om de frictiekosten voor de zes gemeenten terug te brengen van 5.4 miljoen euro naar slechts 300.000 euro. 

Kortom over Soweco is het laatste woord nog niet gesproken en ergens in november volgt er ook nog een extra debat met de wethouder en de gemeenteraad alvorens begin 2020 de gemeenteraad, als er geen uitstel komt, een besluit moet nemen. De OR is overigens van mening dat volgens de statuten van Soweco een gemeenteraad het hele besluit van tafel zou kunnen vegen, maar dat standpunt wordt niet gedeeld door de wethouder. Dat is overigens niet het enige punt waar verschillend over wordt gedacht, maar daarvoor moet u deze uitzending maar eens terugkijken. 

Door de letterlijke scheiding der geesten werd het helaas geen rechtstreeks debat, maar de wethouder deed tijdens de wisseling van de tafelschikking de toezegging in de toekomst wel een keer gezamenlijk met de ondernemingsraad aan tafel te willen zitten. Maar daarvoor moet in ieder geval gewacht worden tot er een rechterlijke uitspraak is. 

Hieronder kunt u de uitzending in zijn geheel terug kijken, waarin achteraf ook de korte video is gemonteerd waar Miriam Doeschot tijdens de uitzending de aandacht voor vroeg. 


«   »