Paters: Goede monitoring in het sociaal domein is een kwestie van durven en doen

TWENTERAND - In Twente betrekken veertien gemeenten hun data over het sociaal domein van Kennispunt Twente, een gezamenlijk monitoringssysteem. De gemeente Twenterand heeft begin dit jaar een medewerker in dienst genomen (praktijkondersteuner) die de data interpreteert en in perspectief plaatst. Ja, dat is een fte erbij, beaamt wethouder Mark Paters (GemeenteBelangen). ‘Maar we willen weten wat de cijfers betekenen en hoe die zich verhouden tot soortgelijke initiatieven in andere gemeenten.’

Als voorbeeld geeft hij het werk van de praktijkondersteuner voor huisartsen in de jeugd-ggz. ‘Door er op tijd bij te zijn, willen we voorkomen dat jongeren in een zwaardere vorm van jeugdzorg terechtkomen. Maar je wilt ook weten welk traject iemand zou zijn ingegaan zonder deze interventie en wat het dus financieel heeft opgeleverd. Zo’n vertaling is ingewikkeld.’

Wat je wilt weten, is voor een deel politiek ingegeven, zegt Paters. ‘We hebben als gemeente een verantwoordelijkheid. We kunnen bij een financieel tekort niet alleen het Rijk aanwijzen als schuldige. We moeten ons ook afvragen wat we zelf doen. Als wij van de gemeenteraad meer geld vragen, moeten we wel kunnen vertellen waarom.’

In Twenterand wordt de dialoog onder andere gevoerd aan ‘ontwikkeltafels’, waar partners, vakinhoudelijke medewerkers en bestuurders praten over vernieuwing en verbetering rondom drie thema’s: ‘Groeien jeugdigen op in hun eigen omgeving’, ‘Groeien kinderen veilig op’ en ‘Onderwijs en zorg’.

Paters: ‘Het doel is om innovaties in de jeugdzorg aan te slingeren, heel concreet. En om elkaar scherp te houden. Op alle scholen zitten jongeren met een ondersteuningsbehoefte, het aantal zorgaanbieders op school lijkt groot. Dus samenwerking tussen het onderwijs, de gemeenten en zorgaanbieders is hard nodig om jongeren, ouders en leerkrachten goed te ondersteunen. Hoe doe je dat?’

De Twentse gemeenten verzamelen onder de noemer ‘Ontwikkeljaar jeugdhulp’ informatie en data die nodig zijn voor een mogelijke overgang naar output gerichte bekostiging. Met de elf grootste jeugdhulpverleners zijn afspraken gemaakt voor 2019 in een eenjarige raamovereenkomst. ‘Dat vraagt lef van zowel gemeenten als aanbieders’, zegt Paters. ‘Durf je anderen bij jou in de keuken te laten kijken? Je moet je kwetsbaar opstellen voor een gezamenlijk doel.’ Begin 2020 volgt een evaluatie. ‘Dan komen ook heel praktische zaken aan bod, zoals eenduidige rapportage of facturering.’

Goede monitoring in het sociaal domein is een kwestie van durven en doen, stelt hij. ‘Met het zoveelste praatclubje schiet niemand iets op. We hebben de neiging precies in beeld te willen hebben wat er gebeurt als we dit of dat doen, maar niet alles hoeft duidelijk te zijn tot ver achter de komma. Een beetje buiten de lijntjes kleuren mag.’


«   »