De aap zit nog steeds op de schouder van Melanie

WESTERHAAR-VRIEZENVEENSEWIJK - Wethouder Bart-Jan Harmsen van de gemeente Twenterand heeft vanochtend tijdens een spoedoverleg met woningcorporatie Mijande Wonen aangedrongen op actie in de Oale Bouw. Ondanks dat Harmsen vindt dat ‘de aap nog steeds op de schouders van Mijande zit’ vindt hij het ook belangrijk dat er snel wordt gestart met de sloop van de leegstaande woningen en dat er op individuele basis gesproken gaat worden met bewoners: “Mijn zorg als wethouder is namelijk vooral de gezondheid van de bewoners en daarmee ook de leefbaarheid in het gebied. Het kan dan ook niet zo zijn dat er oude leegstaande woningen blijven staan, voor velen een doorn in het oog, en dat deze niet gewoon gesloopt gaan worden. De eerste stap daarin is de sloop en die moet snel starten. Mijande heeft mij beloofd om dat proces snel in gang te zetten.”

Verder gaat de wethouder in gesprek met een aantal individuele inwoners. “Ik wil vooral van de inwoners zelf horen hoe zij dit allemaal beleven en hoe hun individuele situatie is. Ook wil ik graag weten wat de vragen van inwoners aan Mijande Wonen zijn en horen wat de reactie van Mijande daarop is. Dat is voor mij ook de reden om de directeur van Mijande bij deze gesprekken uit te nodigen. Mij bereiken uiteraard signalen dat er inwoners van de wijk tegen de plannen van Mijande zijn, maar ook signalen van mensen die daar juist weer anders tegenaan kijken. Ik ga vooral luisteren en wil het goede gesprek voeren met deze inwoners.”

Tot op heden heeft Harmsen zich niet gemengd in de situatie die in de Oale Bouw is ontstaan. “De woningen zijn van Mijande Wonen, zij gaan over de nieuwe plannen en het is van belang dat ze de bewoners daar goed bij betrekken. Om redenen van gezondheid en leefbaarheid vind ik het belangrijk dat er schot in de zaak komt. Oude, tochtige woningen zijn van invloed op de gezondheid van de bewoners en leegstaande woningen doen de Oale Bouw geen goed. Ik hoop op goede constructieve gesprekken met een aantal inwoners van de Oale Bouw.”


«   »