Snelle reactie op vragen CDA

VROOMSHOOP - Het college heeft er geen gras over laten groeien en is vrijwel direct in actie gekomen nadat men kennis had genomen van de onveilige verkeerssituatie op de Hoofdstraat in Vroomshoop. Er worden heel veel schriftelijke vragen over allerlei zaken door politieke partijen gesteld, maar zelden wordt er door het college zo snel en daadkrachtig op gereageerd. Dat kan natuurlijk ook niet in alle gevallen, maar omdat het hier om de verkeersveiligheid ging, werden er direct maatregelen genomen, waardoor deze situatie in ieder geval verbeterd is en daardoor ook veiliger is. Ideaal is het zeker nog niet, maar gezien de omstandigheden is het voor dit moment de beste oplossing.

Of het instrument schriftelijke vragen stellen in dit soort urgente en onveilige situaties het meest voor de hand liggende instrument is om in te zetten, valt te bezien, maar het eindresultaat is bereikt en in de tussen tijd hebben er zich geen calamiteiten voorgedaan.

Via de site van de gemeente kun je echter ook gewoon melding maken van gevaarlijke situaties in je woonomgeving, waaronder ook wegen. Op deze manier kun je als partij en inwoner rechtstreeks en zonder tussenkomst van een aantal schijven dit soort onveilige zaken melden bij de uitvoerende instantie. Dat gaat nog sneller, maar levert wel minder publiciteit op. 

2019 10 15 Beantw Schr Vr Art 40 CDA Inz Verkeershinder Hoofdstraat Vroomshoop
PDF – 79,9 KB 264 downloads

«   »