College doet voorlopig niet mee

TWENTERAND - Op 1 oktober 2019 heeft het college in al haar wijsheid besloten op dit moment niet in te stemmen met een samenwerkingsovereenkomst lokale opwek duurzame energie. Een samenwerking die door Twence is geïnitieerd en aangeboden wordt aan haar aandeelhouders. De gemeente Twenterand is aandeelhouder van Twence en de gemeenteraad van Twenterand heeft in het verleden meerdere malen uitgesproken dat zij Twence ziet als een belangrijke schakel om de gemeentelijke doelstellingen met betrekking  tot de opwekking van duurzame energie te kunnen behalen. Ook het eigen zonnepark draagt hieraan nadrukkelijk bij en ook het onderzoek door Cogas om de restwarmte van bakkerij Holland te kunnen hergebruiken kan hieraan een mooie bijdrage leveren.

Samen meer kunnen bereiken met slimme oplossingen voor duurzaamheid en energie. Dat is de basis van waaruit Twence is opgericht door de veertien Twentse gemeenten. Twence heeft zich sinds 1986 ontwikkeld tot boegbeeld en inspirator op het gebied van de circulaire economie in Oost-Nederland.

De duurzame energie die Twence opwekt uit reststromen en biomassa is een bron voor regionale energie-intensieve bedrijvigheid. Er worden duizenden huishoudens voorzien van duurzame warmte en elektriciteit. Omgerekend naar huishoudens gaat het om de elektriciteit voor zo’n 164.000 huishoudens, warmte voor ruim 49.000 huishoudens en een jaarlijkse vermeden CO2-uitstoot van 344.000 ton door minder gebruik van fossiele brandstoffen. Deze getallen worden de komende jaren nog hoger!

De overgrote meerderheid van de aandeelhouders lijkt mee te gaan doen aan deze samenwerkingsovereenkomst, maar Twenterand dus niet of zoals in het college besluit valt te lezen voorlopig niet. Overigens wat betekent feitelijk voorlopig niet?  Is het überhaupt mogelijk later alsnog deel te nemen en welke bedragen zijn er dan mee gemoeid om dan in te stappen? Het lijkt er dus op dat het college besloten heeft definitief niet mee te doen. Of het bezit van een eigen zonnepark en de afspraken met Cogas over een warmtenet hier iets mee te maken hebben is overigens niet duidelijk. Het is dus niet bekend waarom het college dit besluit heeft genomen en tot op dit moment heeft ook geen enkele politieke partij hier naar gevraagd, althahns niet in de openbaarheid.


«   »