Boerenprotest heeft resultaat

ZWOLLE - Honderden boeren protesteerden vandaag bij het provinciehuis in Zwolle tegen de beleidsbrief die de provincie had opgesteld. Gert Harm ten Bolscher, de verantwoordelijke gedeputeerde in Overijssel, wilde in eerste instantie vasthouden aan de beleidsregels over stikstof, maar is onder druk van de fel protesterende boeren uit Overijssel uiteindelijk toch bezweken en heeft een delegatie van boeren toegezegd de provinciale beleidsregels over stikstof voor de boerenbedrijven voorlopig in te trekken.

Onder luid gejoel werd Ten Bolscher aangehoord door de woedende boeren. In eerste instantie gaf  hij in deze toespraak richting de honderden boeren aan bij zijn ingenomen standpunt te blijven en weigerde hij pertinent deze regels die van toepassing waren voor de boeren in te trekken. Ook was hij weinig concreet wanneer hij wilde overleggen met een delegatie van de boeren. 'Vandaag of morgen' pikten de boeren niet, zij drongen fel aan op een gesprek per direct. Kennelijk had men op het  provinciehuis het protest en de felheid onderschat, anders had men natuurlijk niet voor deze strategie gekozen. Nu moest de gedeputeerde terug komen op zijn uitlatingen en stemde alsnog toe in een gesprek per direct. 

Het gesprek had ook resultaat, want in navolging van Friesland en Drenthe zijn de regels ook in Overijssel voorlopig van tafel. Ook Gelderland volgde inmiddels met het intrekken van de regels en de andere provincies zullen nu ook wel volgen, deze sneeuwbal rolt namelijk nog wel even door. Het boerenprotest heeft voor de korte termijn dus succes gehad en de boeren zijn voorlopig weer aan het werk gegaan. Nadat de eerste provincie (Friesland) had toegegeven aan de eisen van de boeren was dit ook wel te verwachten en juist daarom had Overijssel haar strategie hierop moeten en kunnen aanpassen en het getuigde niet van enige boerenslimheid bij de gedeputeerde dat hij in eerste instantie weigerde de regels op te schorten en vervolgens weer wel. Overigens is deze draai voor de Partij voor de Dieren een reden om komende woensdag met  een motie van wantrouwen te komen. Dat nu de discussie gaat losbarsten over zwakke knieën van sommige provinciebesturen ligt eveneens voor de hand. Het is overigens niet goed te praten dat de boeren in Groningen met geweld het provinciehuis zijn binnengedrongen.  Zij brengen hierdoor zeker schade toe aan de sympathie die er was voor de acties van de boeren. Het college van  gedeputeerde Staten van Groningen staat namelijk volledig in zijn recht om achter deze regels te blijven staan. De boeren hebben het  recht te protesteren, maar een gedeputeerde heeft natuurlijk ook het volste recht niet in te gaan op de eisen van de actievoerders. Dat is een onderdeel van onze democratie, maar proberen je doelen te bereiken door de inzet van geweld kan niet in een democratie zoals wij die kennen en dat moeten we vooral zo houden.

Mocht de toezegging in de praktijk een dooie mus blijken, dan weet de gedeputeerde nu in ieder geval wat hem te wachten staat en kan daar zijn strategie op aanpassen. De boeren zijn los en blijven los, dat moet nu toch wel duidelijk zijn en voor deze constatering hoef je niet eens slim te zijn. De volgende demonstratie staat ook al weer op de agenda, want voor 16 oktober zijn weer acties aangekondigd. Dan moet het mais nog maar even wachten.


«   »