PvdA-Groen Links stelt de stikstof aan de orde

VRIEZENVEEN- Fractievoorzitter Stephan Reusken van de PvdA-Groen Links stelt de stikstof aan de orde. Na de uitspraak van de Raad van State is het duidelijk dat Nederland grote opgaven krijgt voor de reductie van stikstof. Om inzicht over de omvang van de stikstof problematiek te krijgen is de Commissie Remkes ingesteld. De commissie heeft haar bevindingen gepresenteerd aan minister Schouten die op haar beurt de kamer heeft geïnformeerd. 

Het kabinet wil fors investeren in direct natuurherstel, zoals de aanleg van bufferzones, extra ruimte voor natuurinclusieve landbouw en de aanleg van ‘klimaatbossen’.

Voor de maatregelen die in de landbouw getroffen gaan worden is er gekozen voor vrijwillige sanering van de boeren en gezinsbedrijven die een knelpunt vormen bij voor stikstofgevoelige natuurgebieden. De uitvoeringszorg is primair bij de provincie komen te liggen.

In de gemeente Twenterand zijn de Natura2000 gebieden de Engbertsdijksvenen en Vecht en beneden Regge voor stikstofgevoelige gebieden. Ook wordt  Twenterand omgeven door gemeenten waar natuurgebieden aanwezig zijn die voor stikstof gevoelig zijn.

Nu de ministerraad de problematiek over heeft neergelegd bij de provincie en de gemeente, heeft de fractie PvdA GroenLinks de volgende vragen, met het verzoek in uw beantwoording de nodige zorgvuldigheid en nuances aan te brengen:

Of het college hier eveneens gebruik zal maken van het standaard antwoord 'Wij gaan er niet over' valt niet uit te sluiten.

Vragen stikstof problematiek Twenterand