PVV doet nieuwe poging de synagoge van Vriezenveen te redden van de sloopkogel.

VRIEZENVEEN - De PVV Twenterand heeft schriftelijke vragen gesteld en op zich is dat niks nieuws. Toch is dit niet zo maar een onderwerp, want in het verleden is  er al vaker over de synagoge  in Vriezenveen gesproken en er is zelfs serieus gesproken om dit gemeentelijke monument geregisseerd af te breken, om het vervolgens in Den Ham weer steen voor steen op te bouwen. Alle pogingen zijn echter mislukt en nu is er een sloopvergunning aangevraagd en lijkt dus weer een stukje historie uit ons straatbeeld te verdwijnen. 

De PVV Twenterand heeft als nieuwe partij in Twenterand dit onderwerp nu opgepakt en stelt het college  hierover vragen en legt uit waarom deze partij van mening is dat dit gebouw bewaard moet blijven. Hieronder een mooi stukje proza, waarin overigens ook aangegeven wordt waar de benodigde gelden mogelijk gevonden kunnen worden om het gebouw te bewaren. Hoewel dat eerder dus niet is gelukt, valt deze nieuwe poging zeker te waarderen. Maar wat als de sloopvergunning al verleend is? Als de sloopvergunning inmiddels al verleend is, lijkt dit initiatief bij voorbaat kansloos of tenminste heel lastig te worden. De eigenaar of eigenaren van het pand zijn cruciaal in de beslissing slopen of behouden en dat heeft, hoe kan het ook anders, ook gewoon met geld te maken.  

Hieronder de inleiding van de PVV:

Volgend jaar wordt de bevrijding van Nederland groots gevierd. Het is dan 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd is van de Duitse overheerser. Wij gaan dit zoals gezegd op een grootste manier vieren: op alle niveaus zullen er festiviteiten worden georganiseerd en krijgen organisaties die de herinneringen aan deze oorlog levend proberen te houden, financiële steun vanuit het Rijk, vanuit de provincie en zullen ook de Overijsselse gemeenten een bijdrage leveren. De provincie trekt er maar liefst 1 miljoen euro voor uit.
De Partij voor de Vrijheid is onze bevrijders eeuwig dankbaar en zet zich dagelijks in om onze verworven vrijheden te koesteren, te waarderen en te behouden. Maar ook om de herinnering aan deze vreselijke oorlog levend te houden, met name bij onze jongeren. Want wij zien helaas in onze samenleving een toenemende haat ontstaan richting de Joodse gemeenschap. En het is deze gemeenschap die in de Tweede Oorlog het meeste geleden heeft.
Op grond van informatie die ons heeft bereikt is er op 13 augustus 2019 een sloopvergunning aangevraagd voor de Synagoge aan de Almeloseweg in Vriezenveen. Een pand met een historische waarde omdat dit het laatste tastbare bewijs is van een eens bloeiende Joodse Vriezenveense gemeenschap. Voor en na de Tweede Wereldoorlog. Het is wat de PVV betreft een historisch monument dat niet voor niets op de gemeentelijke monumentenlijst staat.
Omdat het volgend jaar 75 jaar geleden is dat we zijn bevrijd, omdat het Rijk en de provincie in 2020 financieel fors uitpakken, omdat vandaag de dag de Jodenhaat helaas weer toeneemt én omdat het om een Vriezenveens historisch pand gaat, zou de PVV graag willen dat dit pand wordt ingericht om er een Joods Cultureel Centrum/Kenniscentrum van te maken waar onze jeugd geïnformeerd wordt over de verschrikkingen uit die tijd om zo deze nare periode uit onze geschiedenis levend te houden. Zodat ook onze jongeren er van doordrongen blijven hoe belangrijk onze vrijheid is. En dat we onze verworvenheden moeten verdedigen.
Wij voelen zelf tevens een morele druk om wat terug te doen voor de Joodse gemeenschap in het algemeen. Omdat de Joodse gemeenschap in deze oorlog is gedecimeerd en anno 2019 zo klein geworden is, dat het financieel schier onmogelijk is om erfstukken uit hun en onze geschiedenis te bewaren. Erfstukken die horen bij onze cultuur!

Hieronder de door de PVV gestelde vragen:

 

Schriftelijke Vragen PVV
Word – 60.5 KB 45 downloads

«   »