Vragen CDA hebben een hoog spuit elf gehalte.

TWENTERAND - 'Als gevolg van de Europese wetgeving zouden brandweervrijwilligers tegen betaling in dienst moeten worden genomen.' Zo luidt de eerste zin van de door het CDA Twenterand ingediende schriftelijke vragen richting het college. Dat is inmiddels geen nieuws meer, want daarover zijn op allerlei niveaus de vragen inmiddels al gesteld en ook deze keer kan het college aangeven dat men hier  niet direct over gaat, maar dat dit zeker een punt is dat besproken is of gaat worden binnen de VRT (VeiligheidsRegio Twente). Uiteraard wordt in de antwoorden vermeld dat de gemeenteraad van Twenterand hiervan op de hoogte wordt gehouden. 

Dit wordt inmiddels bij de vragen die de lokale politiek de laatste tijd stelt een bijna standaard antwoord en qua kosten moet het college toch eens overwegen deze antwoorden voor te drukken, waarbij de datum, het onderwerp en de partij die de vragen stelt separaat kunnen worden ingevuld. Scheelt ook de ambtenaren veel werk.

Zonder afbreuk te doen aan de mogelijk grote gevolgen voor de vrijwillige brandweerlieden en voor de brandweer in het algemeen, komen deze vragen wel wat laat. Eind 2018 werd namelijk al duidelijk dat de Europese regelgeving ongewenste gevolgen zou hebben of kunnen hebben op de positie van de vrijwilligers bij de brandweer. Dat de vrijwilligers bij de brandweer overigens een aparte en bijzondere positie innemen ten opzichte van de vrijwilligers, zoals we die bij de meeste organisaties kennen, is overigens heel verklaarbaar en kan ook bijna niet anders. 

De vragen van het CDA hebben best een hoog spuit elf gehalte en zullen ook geen nieuwe of andere politieke discussies op lokaal niveau uitlokken. Natuurlijk moeten ook lokale politieke partijen opkomen voor de belangen van ook de vrijwilligers bij de brandweer in hun gemeente, maar in deze situatie moet je je afvragen of het partijbelang hier mogelijk toch niet een iets te grote rol heeft gespeeld. Maar ook dit is geen nieuws en komt vaker voor.

In de bijlagen een onderzoek van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn van november 2018 uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Brandweerkamer VNG. De conclusie van dit  onderzoek is duidelijk: 'Onze conclusie is dat er op dit moment een reëel risico bestaat dat elementen in de rechtspositie van de brandweervrijwilligers in strijd zijn met de normen uit Europese en internationale regelgeving.'

Rechtspositie brandweervrijwilligers In het kader van Europees en internationaalrechtelijke regels
Schriftelijke vragen CDA inzake brandweer

«   »