CDA stelt vragen over werkzaamheden aan het kanaal

VROOMSHOOP - De aannemer is van het ene op het andere moment gestopt met zijn werkzaamheden, want de trillingen veroorzaakt door het plaatsen van nieuwe damwanden brachten nog meer en dus extra schade toe aan de huizen langs het kanaal Almelo de Haandrik. Een groot aantal woningen heeft al te maken met verzakkingen en scheurvorming, mogelijk te wijten aan eerdere werkzaamheden aan het kanaal in opdracht van de provincie. Die onderzoeken lopen, maar kennelijk niet naar tevredenheid. Niet alleen de werkzaamheden geven problemen, maar ook de communicatie verloopt niet goed. Met name de Stichting Kant Nog Wal, wordt niet of te weinig betrokken bij de werkzaamheden rond het kanaal Almelo de Haandrik. Dat is niet volgens de gemaakte afspraken en het CDA stelt het college van de gemeente Twenterand hierover schriftelijke vragen. Het antwoord van het college ligt voor de hand en behoort inmiddels dat het standaard antwoord van heel veel politici of partijen: 'We gaan er niet over.'

Het CDA verwacht kennelijk ook zo'n antwoord en maakt duidelijk dat het college een zorgplicht heeft voor haar burgers en zich niet achter dit standaard antwoord kan verschuilen. De vragen zijn namens het CDA ingediend door raadslid Uitslag, die vanuit de eerste hand op de hoogte is van de gebeurtenissen rond het kanaal en er naar  het schijnt zelfs schokkende beelden van kan laten zien. 

Vragen CDA over kanaal Almelo De Haandrik

«   »