Zonnepark Oosterweilanden gaat energie en geld opleveren

VRIEZENVEEN - Met het steken van een grote stekker in het stopcontact is Zonnepark Oosterweilanden in Vriezenveen vandaag officieel geopend. Wethouder Martha van Abbema en Lois Goossen, leerling uit groep 3 van de Rehobothschool, zetten hier symbolisch een grote stap richting het behalen van de duurzaamheidsdoelen van de gemeente Twenterand. “Het is een bijzonder moment in de geschiedenis van Twenterand, maar erg belangrijk voor onze toekomst. Dit Zonnepark symboliseert de doortastendheid in onze ambities. Niet voor niets hanteren wij hierin de slogan ‘Duurzaam Doen’. Ik vind het bovendien erg leuk om dit met Lois te doen. Zij vertegenwoordigt een generatie die straks bepaalt wat er in de wereld gebeurt. Zij heeft haar verantwoordelijkheid alvast genomen door hier het Zonnepark Oosterweilanden te openen,” aldus Van Abbema.

Lois Goossen was de winnaar van een kleurwedstrijd die was uitgezet onder leerlingen van de groepen 1 t/m 4 van de Rehobothschool in Vriezenveen, één van de ‘buren’ van het zonnepark.

Zonnepark Oosterweilanden is een ambitieus en duurzaam project van de gemeente Twenterand. De wethouder daarover: “Door als gemeente een zelfstandige BV op te richten, houden we zowel de ontwikkeling, als de exploitatie en de daaruit voortvloeiende opbrengsten uit het park, lokaal in handen. Met de opbrengst uit het park worden in de toekomst via een nog te ontwikkelen duurzaamheidsfonds, duurzaamheidsinitiatieven in de gemeente gestimuleerd. Dit komt neer op een bedrag van 3 à 4 ton netto per jaar.” Door de ontwikkeling van dit zonnepark zet Twenterand concrete stappen in het behalen van de duurzaamheidsopgave.

Een netto winst van tussen de 3 a 4 ton is beslist een mooi resultaat, maar in het verleden zijn wel eens meer begrotingen door de gemeente te optimistisch opgesteld. Maar het ziet er goed uit, de betrokkenen zijn allemaal enthousiast en na de deponering van de jaarcijfers wordt duidelijk af de uitgesproken financiële verwachtingen daadwerkelijk worden gerealiseerd.  

Er is op het park veel aandacht voor biodiversiteit. Er zijn diverse insectenhotels geplaatst, bloemenzaden geplant en er loopt een kudde schapen rond op het park. De energie van het zonnepark wordt geleverd aan VandeBron die deze stroom dus vervolgens weer beschikbaar stelt aan haar klanten. Belangstellenden kunnen zich bij deze energiemaatschappij melden als zij duurzame energie af willen nemen.

Overigens lag het oorspronkelijk in de bedoeling dat dit zonnepark op 1 mei 2019 al zou worden geopend, maar doordat de aangeleverde 40.000 zonnepanelen niet voldeden aan de bestekomschrijving is de oplevering met een aantal maanden vertraagd. De politiek is er tot nu toe niet in geslaagd te achterhalen  of en welke kosten deze vertraging met zich mee heeft gebracht voor de gemeente en/of de BV. 

 


«   »