Almelo komt Twenterand met toegezegd deel F35 nu toch tegemoet

AADORP/VRIEZENVEEN – Er is deze week op de Westermaatweg te Aadorp een begin gemaakt met het doortrekken van de F35 naar Vriezenveen. Het gaat om de vervanging van het  beroerde fietspad tussen de rotonde Aadorpweg/Westermaatweg én de gemeentegrens met Twenterand, ter hoogte van het N36-viaduct.

De provincie Overijssel heeft Almelo aangespoord dit deel van de F35 aan te leggen, mede vanwege onvrede bij de gemeente Twenterand, die haar deel van de breed-rode ‘fietssnelweg’ geruime tijd geleden al realiseerde. Het excuus van Almelo dat deze gemeente geen geld zou hebben om de afspraken gestand te doen, maakte in het gemeentehuis te Vriezenveen geen enkele indruk. Twenterand zwemt ook niet in de centen, maar gaat uit van het principe ‘een man een man en een woord een woord.'

Nadat ook een waarschuwing vanuit Zwolle naar Almelo ging is het geld daar opnieuw geteld en werd besloten tot actie om provinciale kwaadsappigheid te voorkómen. Het bestaande hobbeldebobbelpad wordt vanaf de Westermaatweg vervangen door een fietssnelweg. Er is morgen aan het begin van de middag, tegen half twee, een formeel moment, waarbij ook de Fietsersbond is uitgenodigd. Op termijn moet de F35 trouwens richting de Aadijk worden aangelegd en verder over het industrieterrein Turfkade om bij de Bleskolksingel aan te  sluiten op het deel van de F35 ter hoogte van Soweco.


«   »